Partnerprogramma van Debian 2016 - beschrijving

Wat is het partnerprogramma van Debian?

Het partnerprogramma werd in het leven geroepen om erkenning te geven aan bedrijven en organisaties voor hun blijvende ondersteuning van het Debian-project. Door de substantiële steun die deze partners bieden, hebben we Debian kunnen uitbouwen en verbeteren. We willen graag officieel onze erkentelijkheid tonen voor hun inspanningen en een goede werkrelatie blijven onderhouden.

Wat zijn de criteria voor Partners?

Er zijn verschillende types partners.

Om een partner te worden, moet aan ten minste één van bovenstaande criteria voldaan zijn. Partners die onder meer dan één categorie vallen, kunnen onder elke categorie waaronder ze vallen, worden vermeld.

Wat doet Debian voor de partners?

Debian werkt nauw samen met alle partners om te verzekeren dat Debian de noden en aandachtspunten van de partners kent en dat dit ook omgekeerd het geval is. Dit stelt Debian in staat om op de juiste manier gefocust te blijven in de markt via de feedback van de partners.

Elke partner krijgt ruimte op de webpagina van Debian over partners voor dat jaar met daarop de beschrijving van de aard van het partnerschap. De partner kan links laten toevoegen aan deze informatie.

Wat doen de partners voor Debian?

Naast het voldoen aan de bovenstaande criteria voor partnerschap, moeten de partners Debian prominent vermelden in de gebieden waarop het partnerschap betrekking heeft. Ze moeten samenwerken met Debian om de belangen van het project te promoten. Mogelijkheden zijn:

Hoe wordt een leverancier een partner?

Er moet een e-mail gestuurd worden naar partners@debian.org met een voorstel tot partnerschap. Dit voorstel zal worden onderzocht door Debian en worden besproken met de kandidaat-partner. Debian zal dan beslissen of een partnerschap wel of niet mogelijk is.

Hoe en wanneer eindigt een partnerschap?

Debian of de partner kunnen het partnerschap op elk moment beëindigen. Wanneer het partnerschap wordt beëindigt, worden de gerelateerde vermeldingen op de webpagina van het lopende jaar verwijderd. (vermeldingen in vroegere jaren blijven behouden). Een partnerschap kan voor verschillende redenen worden beëindigd:

Zijn er andere manieren waarop mijn organisatie een bijdrage kan leveren aan Debian?

Voor giften van geld, uitrusting of diensten moet u naar onze giften-pagina gaan.

Sponsoring voor DebConf (de jaarlijkse conferentie van Debian) wordt afgehandeld door het DebConf-organisatieteam voor dat jaar. Voor sponsoring van DebConf moet u naar de DebConf-pagina gaan.

Financiering voor Debian LTS wordt afgehandeld door het LTS-Team. Voor fondsen voor LTS moet u naar de LTS-wikipagina gaan.

Indien u nog een ander idee heeft dat niet onder de bovenstaande suggesties valt, neem dan contact op met ons.