Debians partnerskabsprogram - beskrivelse

Hvad er Debians partnerskabsprogram?

Programmet giver mulighed for at anerkende virksomheder og projekter, der løbende hjælper Debian-projektet. Da disse partnere giver Debian-projektet en eller anden form for tjenesteydelser, ønsker vi officielt at anerkende og bevare et godt arbejdsforhold til dem.

Donationer til Debian-projektet giver ikke en organisation partnerskabsstatus. Donationer anerkendes separat.

Hvad er kriterierne for partnere?

Der er flere former for partnerskaber. Udviklingspartnere bidrager direkte til udviklingen af distributionerne og relaterede materialer. Tjenesteydelse-partnere støtter Debian på andre måder.

For at blive en parter, skal mindst et af kriterierne oven for opfyldes. Partere, der passer ind i mere end en kategori, kan anføres i alle de kategorier, de er kvalificeret til.

Hvad gør Debian for sine partnere?

Debian arbejder tæt sammen med alle partere, for at sikre at Debian forstår partnernes behov og interesser, og vice versa. Det giver Debian mulighed for at forblive fokuseret på markedet ved hjælp af tilbagemeldinger fra partnerne.

Alle partnere får plads på Debians partnerwebside, hvor formen for partnerskab beskrives. Partneren kan levere links til indarbejdelse i oplysningerne.

Hvad gør partnerne for Debian?

Ud over at opfylde partnerskabskriterierne oven for, bør partnerskabet også figurere tydeligt med nævnelse af Debian på områder, der er berørt af partnerskabet. Partnere bør sammen med Debian arbejde på at fremme projektets interesser. Muligheder indbefatter:

Hvordan bliver en virksomhed partner?

Send en e-mail på engelsk til partners@debian.org med et forslag til partnerskab. Forslaget vil blive gennemgået af Debian og diskuteret med den potentielle partner. Debian vil dernæst beslutte om et partnerskab er muligt eller ej.

Hvordan og hvornår stopper et partnerskab?

Debian eller partneren kan når som helst beslutte at standse partnerskabet. Når et partnerskab ophører, vil oplysningerne om partnerskabet blive fjernet fra websiderne. Partnerskaber kan ophøre af flere forskellige årsager: