Debian Partners Programma - beschrijving

Wat is het Debian Partners Programma?

Dit programma geeft ons de mogelijkheid om bedrijven en projecten te bedanken voor hun blijvende ondersteuning van het Debian-project. Omdat deze partners Debian een dienst aanbieden, zullen we ze officieel bedanken en met hen een goede werkrelatie onderhouden.

Giften aan het Debian-project zijn niet voldoende voor een Partner-status. Giften worden afzonderlijk erkend.

Wat zijn de criteria voor Partners?

Er zijn verschillende types partners. Ontwikkelingspartners dragen rechtstreeks bij in de ontwikkeling van de distributie en gerelateerde materialen. Dienstenpartners bieden andere diensten aan Debian.

Om een partner te worden, moet aan ten minste één van bovenstaande criteria voldaan zijn. Partners die onder meer dan één categorie vallen, kunnen onder elke categorie waarvoor ze geschikt zijn, worden vermeld.

Wat doet Debian voor de partners?

Debian zal sterk samenwerken met alle partners om te verzekeren dat Debian de noden en aandachtspunten kent en omgekeerd. Dit zal Debian in staat stellen om op de juiste manier gefocust te blijven in de markt door de feedback van de partner.

Elke partner zal een plaats krijgen op de Debian-partnerswebpagina die de wijze van samenwerking beschrijft. De partner kan links laten toevoegen aan deze informatie.

Wat doen de partners voor Debian?

Naast het voldoen aan de bovenstaande criteria, zouden de partners Debian uitdrukkelijk moeten vermelden in de door de samenwerking beïnvloede gebieden. Ze zouden moeten samenwerken met Debian om de belangen van Debian te promoten. Mogelijkheden zijn:

Hoe wordt een leverancier een partner?

Er wordt een e-mail gestuurd naar partners@debian.org met een voorstel tot samenwerking. Dit voorstel zal worden nagekeken door Debian en worden bediscussieerd met de partner in spe. Debian zal dan beslissen of een samenwerking al dan niet mogelijk is.

Hoe en wanneer eindigt een samenwerking?

Debian of de partner kunnen de samenwerking op elk moment beëindigen. Wanneer de samenwerking wordt beëindigt, worden de gerelateerde vermeldingen op de webpagina verwijderd. Een samenwerking kan voor verschillende redenen worden beëindigd: