Program Partnerski Debiana - opis

Czym jest Partnerski Program Debiana?

Program ten umożliwia rozpoznawanie firm i projektów które zapewnią aktualne wsparcie dla Projektu Debian. Po dostarczeniu swych usług dla Projektu Debian nastąpi oficjalne uznanie instytucji za Partnera. Z Partnerami utrzymywane będą jak najlepsze stosunki służbowe.

Darowizny na rzecz Projektu Debian nie kwalifikują firmy do statusu Partnera. Darowizny będą doceniane w oddzielny sposób.

Jakie kryteria należy spełnić aby zostać Partnerem?

Jest kilka typów partnerstwa. Partnerzy rozwojowi pracują bezpośrednio nad rozwojem dystrybucji i nad pokrewnymi jej materiałami. Partnerzy usługowi zapewniają inne usługi dla Debiana.

Aby zostać partnerem co najmniej jedno z powyższych kryteriów musi zostać spełnione. Partnerzy, którzy spełniają więcej kategorii mogą zostać wymienieni pod każdą z kategorii do których się zakwalifikują.

Co Debian robi dla swych partnerów?

Debian będzie ściśle współpracować z każdym ze swych partnerów aby upewnić się że rozumie potrzeby i troski współpracowników, i vice versa. Umożliwi to Debianowi podjęcie odpowiednio skierowanych działań w obrębie rynku mających na celu wspieranie partnerów.

Każdy z partnerów posiadać będzie swe miejsce na stronie Partnerów Debiana gdzie dokładnie opisana zostanie natura współpracy. Partnerzy mogą dostarczyć odsyłacze które zostaną włączone do informacji.

Co partnerzy robią dla Debiana?

W przypadku spełnienia kryterium partnerstwa (wymienionych wyżej), partnerzy powinni w obszarze objętym współpracą przedstawiać Projekt Debian jako wiodący. Powinni współpracować z Debianem aby reprezentować wspólnie swe projekty. Możliwości dołączenia:

Jak sprzedawca staje się partnerem?

Powinien zostać wysłany email pod adres partners@debian.org zawierający propozycje współpracy. Propozycja ta zostanie rozpatrzona przez Projekt Debian, a następnie przedyskutowana z ewentualnym partnerem. Następnie Debian podejmie decyzje czy istnieje możliwość współpracy.

Jak i kiedy kończy się współpraca?

Debian lub partner może zakończyć współpracę w każdym momencie. Gdy współpraca zostaje zakończona informacje dotyczące współdziałania zostają usunięte. Współpraca może zostać zakończona z kilku przyczyn: