Debians partnerprogram - beskrivning

Vad är Debians partnerprogram?

Detta programmet är ett sätt att erkänna de företag och projekt som ger fortgående assistans till Debianprojektet. Eftersom dessa partner tillhandahåller någon sorts tjänst till Debian kommer vi officiellt att erkänna dem och upprätthålla ett bra samarbetsförhållande med dem.

Donationer till Debianprojektet ger inte en organisation status som partner, donationerna beskrivs separat.

Vilka kriterier ställs för partner?

Det finns flera sorters partnerskap. Utvecklingspartner bidrar direkt till utvecklingen av distributionerna och relaterade material; tjänstepartner tillhandahåller andra tjänster till Debian.

För att bli en partner måste åtminstone ett av kriterierna ovan mötas. Partner som faller under mer än en kategori kan listas under samtliga kategorier de kvalificerar sig för.

Vad gör Debian för sina partner?

Debian kommer att nära samarbeta med alla partner för att säkerställa att Debian förstår sina partner behov och intressen, och vice versa. Detta gör det möjligt för Debian att hålla kvar fokus på marknaden genom återkoppling från sina partner.

Varje partner kommer ha utrymme på Debians partnerprograms webbsida med beskrivning av vilken sorts partnerskap som är aktuellt. Partnern kan tillhandahålla länkar som inkluderas i denna information.

Vad gör partner för Debian?

Förutom att möta de kriterier för partnerskap som anges ovan, bör partner på ett framträdande sätt nämna Debian i de områden som berörs av partnerskapet. De bör samarbeta med Debian för att främja projektets intressen. Bland möjligheterna finns:

Hur blir en återförsäljare en partner?

E-post bör sändas till partners@debian.org med ett förslag för partnerskap. Detta förslag kommer att granskas av Debian och diskuteras med den potentiella partnern. Debian kommer sedan ta ett beslut huruvida partnerskap är möjligt eller inte.

Hur och när slutar partnerskap?

Debian eller partnern kan välja att när som helst avsluta partnerskapet. När partnerskapet avslutas tas webbsidesposterna för partnern bort. Partnerskap kan avslutas av flera orsaker: