Anpassningar ] [ Debian för Alpha ] [ Status ] [ System ] [ Länkar ]

Debian GNU/Linux för Alphasystem

Översikt

Alpha-anpassningen stöds inte längre officiellt i en stabil utgåva av Debian. Den senaste utgåvan med officiellt stöd för Alpha var Debian 5.0 Lenny. För mer information, se sidan för status för anpassningar.

Om du vill hjälpa oss med detta projekt, läs igenom de här sidorna och gå med på vår sändlista. Saker kan gå snabbt, och vi inser att inte alla har den tekniska kunskap som krävs för att kunna göra allting, men all hjälp som folk kan eller vill erbjuda tas emot med öppna armar.

Hej då och ha så kul med din Alpha!
Helge Kreutzmann (tidigare ansvarige för dessa webbsidor),
Chris Chimelis (ursprunglig ansvarige för dessa webbsidor)