AMD64

Дебиан на AMD64

Целта на тази страница е да помогне на потребители и сътрудници на Дебиан, използващи Дебиан ГНУ/Линукс с процесор AMD64. Предоставена е информация за текущото състояние на архитектурата, достъпните за сътрудници машини, начините за дискутиране на работата и допълнителна информация.

Текущо състояние

AMD64 е част от Дебиан от версия 4.0 (етч).

Архитектурата предлага ядро, работещо с всички 64-битови процесори на AMD и всички процесори на Intel с разширения Intel 64, както и пълен набор системни библиотеки и приложни програми, компилирани за работа в 64-битов режим.

Пълен набор 64-битови библиотеки и приложни програми

Архитектурата е напълно 64-битова, предоставяйки на потребителите всички предимства пред i386:

Ядрото поддържа изпълнението на стари 32-битови приложения, а основните библиотеки са достъпни чрез меганизна multiarch.

Минимална поддръжка на AMD64 от архитектурата i386

Официалната дистрибуция на i386 включва минимална поддръжка на AMD64, състояща се от 64-битово ядро, комплект инструменти за компилиране на 64-битови приложения и пакета amd64-libs за изпълняване на 64-битови приложения.

Пощенски списък

Обсъждането и разработката се осъществяват в пощенския списък debian-amd64.

Достъпни машини

Сътрудниците на Дебиан имат достъп до компютрите на проекта, предназначени за адаптиране на пакети към различни архитектури.

Връзки