Debian voor ARM

Debian op arm

Op deze pagina's vindt u informatie over de voortdurende inspanningen om Debian GNU/Linux geschikt te maken voor verschillende versies van de ARM-architectuur, welke in allerlei soorten systemen aangetroffen wordt, van ingebedde systemen tot grote serversystemen.

Huidige toestand

Debian biedt volledige ondersteuning voor drie verschillende varianten van little-endian ARM hardware:

Er bestaan / bestonden andere varianten (ports) voor ARM-hardware in en rond Debian - zie de wiki voor extra links en een overzicht.

Voor een volledig en actueel overzicht van welke hardware wordt ondersteund door elk van de varianten, kunt u de betreffende wiki-pagina's raadplegen. Elke week komt er nieuwe ARM-apparatuur uit en het is makkelijker om de informatie daar actueel te houden.

Hardware die ter beschikking staat van ontwikkelaars van Debian

Verschillende machines staan ter beschikking van ontwikkelaars van Debian voor hun werk aan het geschikt maken van Debian voor ARM: abel.debian.org (armel/armhf), asachi.debian.org (armhf/arm64) en harris.debian.org (armhf). De machines hebben chroot-omgevingen voor de ontwikkelingswerkzaamheden waar u met schroot toegang toe heeft. Raadpleeg de machinedatabase voor bijkomende informatie over deze machines.

Contact

Mailinglijsten

De mailinglijst over de ARM port van Debian is te bereiken via debian-arm@lists.debian.org. Indien u daarop wenst in te tekenen, moet u een bericht met als onderwerp subscribe sturen naar debian-arm-request@lists.debian.org. De mailinglijst wordt gearchiveerd in de debian-arm lijstarchieven.

Het is ook goed om in te tekenen op de mailinglijst linux-arm.

IRC

U vindt ons op IRC op irc.debian.org op het kanaal #debian-arm.

Mensen

Hier volgt een lijst van betekenisvolle mensen die momenteel betrokken zijn bij het geschikt maken van Debian voor ARM.

Opgedragen aan

Chris Rutter, die project-coördinator en autobuilder-coördinator was voor de ARM port van Debian, en om het leven kwam in een auto-ongeval. We hebben de release van de ARM port in de Debian GNU/Linux distributie woody te zijner gedachtenis aan hem opgedragen.

Dankwoord

De volgende mensen hielpen bij het levensvatbaar maken voor Debian van de ARM port: Jim Studt, Jim Pick, Scott Bambrough, Peter Naulls, Tor Slettnes, Phil Blundell, Vincent Sanders