ARM-anpassningar

Debian på ARM

På dessa sidor finner du information om det pågående projektet med att anpassa Debian GNU/Linux till olika versioner av ARM-arkitekturen, som hittas i alla typer av system, från inbyggda system till stora servrar.

Aktuell status

Debian stöder i sin helhet en anpassning till olika sorters little-endian ARM-hårdvara.

Andra anpassningar till ARM-hårdvara finns/har funnits i och runt Debian - se wikin för mer länkar och en överblick.

För en komplett och uppdaterad lista på de olika hårdvarualternativen som stöds av dess anpassningar, se respektive wiki-sida. Nya ARM-enheter släpps varje vecka, och det är lättare för folk att hålla informationen updpaterad där.

Tillgänglig hårdvara för Debianutvecklare

Flera maskiner finns tillgängliga för Debianutvecklare för anpassningsarbete till ARM: abel.debian.org (armel/armhf), asachi.debian.org (armhf/arm64) och harris.debian.org (armhf). Dessa maskiner har chroot-utvecklingsmiljöer som kan nås med hjälp av schroot. Var god se maskindatabasen för mer information om dessa maskiner.

Kontakt

Sändlistor

Debians sändlista för ARM-anpassningen finns på debian-arm@lists.debian.org. Om du vill delta sänder du ett brev med ärenderaden subscribe till debian-arm-request@lists.debian.org. Listan arkiveras i debian-arm-arkiven.

Det är också bra att prenumerera på sändlistan linux-arm.

IRC

Du hittar oss på IRC på irc.debian.org på kanalen #debian-arm.

Folk

Här följer är en förteckning över viktiga personer inblandade i Debians anpassningar till ARM.

Dedikation

Chris Rutter, som var projektsamordnare och samordnare för den automatiska kompileraren för Debian ARM-anpassningen omkom i en bilolycka. Vi dedicerar ARM-anpassningens utgåva i Debian GNU/Linux Woody till hans minne.

Tack till

Dessa personer var till stor hjälp för att göra ARM-anpassningen av Debian möjlig:

Jim Studt, Jim Pick, Scott Bambrough, Peter Naulls, Tor Slettnes, Phil Blundell, Vincent Sanders