Ports ] [ Debian GNU/Hurd ] [ Nieuws ] [ Configuratie ] [ Hurd-CD's ] [ Documentatie ] [ Ontwikkeling ] [ Contact ]

Debian GNU/Hurd

Hoewel veel mensen het GNU-systeem GNU/Hurd noemen, is dit niet helemaal waar. De kernel is GNU Mach en niet de Hurd. De Hurd is een reeks servers die bovenop de microkernel GNU Mach draaien. Zowel de Hurd als GNU Mach maken deel uit van het GNU-project, terwijl de Linux kernel een onafhankelijk project is.

De eenvoudigste (en goed geteste) methode om Debian GNU/Hurd uit te proberen, is door een virtuele machine te gebruiken via KVM. Er zijn enkele vooraf geïnstalleerde images beschikbaar op https://cdimage.debian.org/cdimage/ports/stable/hurd-i386/README.txt, maar men kan ook het installatiesysteem van Debian gebruiken voor een installatie in KVM of op een echte computer (maar de ondersteuning van de hardware varieert, zodat het meer aan te raden is om het eens uit te proberen met KVM).

De installatie-cd met het Debian installatiesysteem gebruiken

Een versie voor hurd-i386 van het standaard Debian installatiesysteem kan gedownload worden van https://cdimage.debian.org/cdimage/ports/stable/hurd-i386/ . Zorg ervoor dat u het README-bestand leest dat bij de iso-images beschikbaar is. Het installatiesysteem werkt zoals het gebruikelijke Debian installatiesysteem voor Linux, d.w.z. automatisch behalve voor enkele details:

Instructies voor het branden van de images op cd zijn te vinden in de Debian CD FAQ.

Recentere momentopnames

Enkele recentere momentopnames zijn te vinden op https://cdimage.debian.org/cdimage/ports/latest/hurd-i386/

Dagelijkse (niet-geteste!) momentopnames zijn te vinden op https://people.debian.org/~sthibault/hurd-i386/installer/cdimage/. Omdat ze gebaseerd zijn op de distributie unstable, gebeurt het vrij vaak dat u er niet echt een systeem mee kunt installeren omwille van aan gang zijnde transities, enz. Gebruik dus liever de momentopname waarvan u hierboven een link vindt.

Een GRUB opstartschijf maken

Indien u alleen de Hurd op uw systeem installeert, kunt u het aan het installatiesysteem overlaten om GRUB te installeren. Indien u de Hurd installeert naast een bestaand systeem, zult u hoogstwaarschijnlijk tussen beide willen kunnen kiezen. Indien uw bestaand systeem Linux is, kunt u wellicht gewoon het commando update-grub uitvoeren. Dit zal uw pas geïnstalleerd Hurd-systeem detecteren. Anders, of indien u er niet in slaagt het Hurd-systeem op te starten, kunt u een GRUB opstartschijf maken.

Installeer het pakket grub-disk of grub-rescue-pc, welke een GRUB diskette-image bevatten. U kunt "dd" gebruiken indien u in GNU/Linux werkt of rawrite indien u in MS werkt.

Zorg ervoor dat u begrijpt hoe Linux, GRUB en Hurd namen toekennen aan schijven en partities. U zult ze alle drie gebruiken en hun onderlinge relatie kan verwarrend zijn.

Hurd gebruikt andere partitienamen dan Linux, wees dus voorzichtig. IDE harde schijven worden in volgorde genummerd, te beginnen bij hd0 voor de primaire master en zijn slaaf hd1, gevolgd door de secundaire master hd2 en zijn slaaf hd3. Ook SCSI-schijven worden in absolute volgorde genummerd. Ze zullen steeds sd0, sd1, enz. genoemd worden, ongeacht of de twee schijven SCSI id 4 en 5 zijn of wat dan ook. De ervaring heeft geleerd dat cd-schijven verraderlijk kunnen zijn. Meer hierover later.

Partities in Linux-stijl worden altijd sn genoemd als men de Hurd gebruikt, waarbij n het partitienummer is. Dus de eerste partitie op de eerste IDE-schijf zal hd0s1 zijn, de derde partitie op de tweede SCSI-schijf zal sd1s3 zijn, enzovoort.

GRUB1 gebruikt nog een ander systeem om partities te benoemen. Het noemt partities (hdN,n), maar deze keer begint men zowel voor het schijfnummer als voor het partitienummer vanaf nul te tellen. En de schijven hebben een volgorde: alle IDE-schijven komen eerst en de SCSI-schijven op de tweede plaats. Dus ditmaal zal de eerste partitie op de eerste IDE-schijf (hd0,0) zijn. GRUB2 doet hetzelfde, maar voor het partitienummer begint men daar vanaf 1 te tellen. In dit geval zal het dus (hd0,1) zijn. Om helemaal voor verwarring te zorgen kan (hd1,2) verwijzen naar de eerste SCSI-schijf wanneer u slechts één IDE-schijf heeft, of het kan verwijzen naar de tweede IDE-schijf. Het is dus belangrijk dat u de verschillende namen van uw partities hebt uitgewerkt voordat u begint.

Geniet van de Hurd.