Anpassningar ] [ Debian GNU/Hurd ] [ Nyheter ] [ Konfiguration ] [ Hurd på cd ] [ Dokumentation ] [ Utveckling ] [ Kontakt ]

Debian GNU/Hurd

Många kallar GNU-systemet för GNU/Hurd, men detta är inte helt sant. Kärnan som används är GNU Mach och inte Hurd. Hurd är en serie med servrar som kör ovanpå mikrokärnan, GNU Mach. Både Hurd och GNU Mach är delar av GNU-projektet medans Linuxkärnan är ett fristående projekt.

Den lättaste (och den mest vältestade) metoden att prova Debian GNU/Hurd är att använda en virtuell maskin via KVM. Några för-installerade avbildningar finns tillgängliga på https://cdimage.debian.org/cdimage/ports/stable/hurd-i386/README.txt, men man kan också använda Debian-installeraren för att installera en KVM eller på en fysisk maskin (men hårdvarustödet varierar, så det rekommenderas att pröva med KVM).

Användning av Debian Installers installations-cd-rom

En hurd-i386-anpassning av Debian Installer kan hämtas från https://cdimage.debian.org/cdimage/ports/stable/hurd-i386/. Säkerställ att du läser README-filen som finns tillgänglig bland iso-avbildningarna. Den fungerar som en vanlig Linux-anpassning av Debian Installer, dvs. automatiskt, bortsett från några detaljer:

Instruktioner för att bränna CDs från avbildningarna kan hittas i Debians CD-FAQen.

Nyare ögonblicksbilder

Några nyare ögonblicksbilder finns tillgängliga på https://cdimage.debian.org/cdimage/ports/latest/hurd-i386/.

Dagliga (Icke testade!) ögonblicksbilder finns tillgängliga på https://people.debian.org/~sthibault/hurd-i386/installer/cdimage/. Eftersom de baseras på den ostabila distributionen så kan de ganska ofta inte installera ett system, på grund av pågående övergångar i unstable osv. Så använd hellre ögonblicksavbildningen som länkas ovan.

Skapa en GRUB-bootdisk

Om du installerar endast Hurd på ditt system, så kan du låta installeraren installera GRUB själv. Om du installerar Hurd tillsammans med ett tidigare existerande system, så vill du troligtvis kunna välja mellan dessa. Om ditt tidigare system är Linux, så kan du antagligen helt enkelt köra update-grub och så kommer den att detektera ditt nyligen installerade Hurd-system. Annars, eller om du inte lyckas boota Hurd på det sättet, så kan du använda dig av en GRUB-bootdisk.

Installera paketet grub-disk eller grub-rescue-pc, de innehåller en GRUB floppy-avbildning. Du kan använda dig av "dd" om du arbetar i GNU/Linux, eller rawrite om du jobbar i MS.

Säkerställ att du förstår Linux, GRUB och Hurd-metoderna att döpa diskar och partitioner. Du kommer att använda alla tre och relationerna mellan dem kan vara förvirrande.

Hurd använder olika partitionsnamn än Linux, så var försiktig. IDE-hårddiskar numreras i ordning, börjar med hd0 för primär master och dess slav hd1, följt av sekundär master hd2 och dess slav hd3. SCSI-diskar numreras även i absolut ordning. De kommer alltid vara sd0, sd1 och så vidare oberoende om diskarna är SCSI id 4 och 5 eller vad som helst. Erfarenhet säger att CD-ROM-enheter kan vara problematiska, mer om detta senare.

Partitioner som använder Linux-standard heter alltid "sn" när man använder Hurd, där n är partitionsnumret, så första IDE-disken kommer att vara hd0s1, tredje partitionen på andra SCSI-enheten kommer att heta sd1s3, och så vidare.

GRUB1 har ytterligare ett namngivningssystem för partitioner. Det kallar partitioner (hdN,n), men denna gång börjar både disk- och partitionsnumret med noll, och diskarna numreras i nummerordning, första alla IDE-diskar, och sedan SCSI-enheterna. Denna gång är första partitionen på första IDE-enheten (hd0,0). GRUB2 gör likadant, men partitionsnumret börjar på 1, så i det fallet kommer det va (hd0,1). För att verkligen skapa förvirring, kan (hd1,2) referera till den första SCSI-disken om du endast har en IDE-enhet, eller så kan det referera till andra IDE-enheten. Så det är viktigt att du vet vad varje disk och partition heter innan du börjar.

Mycket nöje med Hurd.