Εκδοχές ] [ Debian GNU/Hurd ] [ Νέα ] [ Ρύθμιση ] [ CD για Hurd ] [ Τεκμηρίωση ] [ Ανάπτυξη ] [ Επικοινωνία ]

Debian GNU/Hurd

Επικοινωνία με τις Προγραμματίστριες

Λίστες αλληλογραφίας

Contacting the Web Author

If you have troubles with the web server, you should contact webmaster@debian.org, but if you find any errors in the content of the Hurd porting pages, you should write to the debian-hurd mailing list, so we can fix it.