Ports ] [ Debian GNU/Hurd ] [ Nieuws ] [ Configuratie ] [ Hurd-CD's ] [ Documentatie ] [ Ontwikkeling ] [ Contact ]

Debian GNU/Hurd

Dirk Ritter stuurde me de volgende tekst, die de uitvoer bevat van de optie --help van elk Hurd serverprogramma. Dit kan een goed startpunt zijn voor verdere documentatie over de serverprogramma's, vooral die welke nuttig zijn voor de gebruiker, zoals ext2fs, ufs, isofs, ftpfs, crash, enz.

Sindsdien werd de tekst bijgewerkt met e-mailfragmenten uit de Hurd mailinglijsten. Met dank aan Martin von Loewis

Voorlopige beschrijving van de GNU/Hurd gebruikersinterface

Momenteel is er bijna niets, maar dit is misschien beter dan helemaal niets, dus stuur klachten, correcties en aanvullingen naar Dirk Ritter, <dirk@gnumatic.s.bawue.de>. Houd er rekening mee dat mijn programmeervaardigheden zeer beperkt zijn. Dus u mag niet van mij verwachten dat ik begrip heb van datgene wat te maken heeft met het ontwerp en de implementatie van besturingssystemen.

Index van HURD-servers en vertalers (translators):
De authenticatieserver "auth"
De crashserver "crash"
De uitvoeringsserver "exec"
De ext2fs-server "ext2fs"
De fifo-vertaler "fifo"
De firmlink-vertaler "firmlink"
De ftp-bestandssysteemvertaler "ftpfs"
De fwd-server "fwd"
De hostmux-server "hostmux"
De ifsock-server "ifsock"
De init-server "init"
De iso-bestandssysteemserver "isofs"
De magic-server "magic"
De nieuwe fifo-server "new-fifo"
De nfs-server "nfs"
De null-server "null"
De pfinet-server "pfinet"
De pflocal-server "pflocal"
De processerver "proc"
De opslagvertaler "storeio"
De symbolische koppelingvertaler "symlink"
De terminalserver "term"
De ufs-server "ufs"
De usermux-server "usermux"

De authenticatieserver - "auth"

Geeft referenties door wanneer twee servers die elkaar niet vertrouwen met elkaar communiceren. In zekere zin stelt elke authenticatieserver een vertrouwensdomein in. (Martin von Loewis, 10 okt 1996)

Een van de interessante eigenschappen is dat het mogelijk is voor processen om zich gelijktijdig voor te doen als meerdere identiteiten en ook om dynamisch identiteiten te verkrijgen of op te geven.

Het uitvoeren van "/hurd/auth --help" geeft:

Gebruik: auth [OPTIE...]

 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven
 -V, --version       Programmaversie afdrukken

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De crashserver - "crash"

De crashserver wordt actief wanneer een taak een fataal foutsignaal krijgt, bijvoorbeeld omdat de geheugengrenzen worden overschreden (segmentatiefout). De crashserver heeft drie werkwijzen: de procesgroep (pgrp) van de aanstoot gevende taak opschorten of vernietigen of een core-bestand dumpen. Dit laatste is nog niet geïmplementeerd. Bekijk de crashserver als een airbag.

U kunt de werkingsmodus natuurlijk instellen met settrans, maar ook met fsysopts tijdens runtime. Dit geldt voor de standaard voor het hele systeem en vereist meestal systeembeheerdersrechten. Een gebruiker kan een andere standaard selecteren met de omgevingsvariabele CRASHSERVER. U stelt deze variabele in op een inode waaraan de crash-server is gekoppeld. Op een standaard Debian GNU/Linux-systeem hebben deze drie standaardwerkwijzen overeenkomstige vertalers in /servers/crash-*.


 Deze opties specificeren de regeling voor een gecrasht proces:
 -s, --suspend       Het proces opschorten
 -k, --kill         Het proces vernietigen
 -c, --core-file      Een core-bestand dumpen
   --dump-core

De uitvoeringsserver - "exec"

Exec beheert de creatie van een nieuw procesimage vanuit het imagebestand.

Eigenlijk biedt deze server ondersteuning om een uitvoerbaar procesimage te maken uit elk imagebestand dat wordt herkend door de BFD-bibliotheek (dit omvat a.out, ELF en vele andere). Met gzip gecomprimeerde uitvoerbare bestanden worden ook herkend (handig voor opstartdiskettes).

Het uitvoeren van "/hurd/exec --help" geeft:

Gebruik: exec [OPTIE...]
Standaard uitvoeringsserver van de Hurd

 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven
 -V, --version       Programmaversie afdrukken

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De ext2-bestandssysteemserver - "ext2fs"

Deze server beheert bestandssystemen van het type ext2. Deze doet hetzelfde als ext2fs.static, alleen is ext2fs.static een statisch gekoppeld uitvoerbaar bestand.

Het uitvoeren van "/hurd/ext2fs --help" geeft:

Gebruik: ext2fs [OPTIE...] APPARAAT...

Als noch --interleave noch --layer is opgegeven, worden meerdere APPARATEN samengevoegd.

 -E, --no-exec       Geen uitvoering van bestanden toestaan op dit
               bestandssysteem
 -I, --interleave=BLOKKEN  Interleave van reeksen met een lengte van BLOKKEN
 -L, --layer        Meerdere apparaten stapelen voor redundantie
 -n, --no-sync       Gegevens niet automatisch naar schijf
               synchroniseren
 -r, --readonly       Nooit naar schijf schrijven of openen voor
               schrijven toestaan
 -s, --sync[=INTERVAL]   Als INTERVAL werd opgegeven, alle gegevens die
               niet daadwerkelijk naar schijf zijn geschreven,
               elke INTERVAL seconden synchroniseren, anders in
               synchrone modus werken (de standaardinstelling is
               om elke 30 seconden te synchroniseren)
 -S, --no-suid       Geen set-uid of set-gid uitvoering toestaan
 -T, --store-type=TYPE   Elk APPARAAT benoemt een opslag van het type TYPE
 -w, --writable       Normaal lees-/schrijfgedrag gebruiken

 Opstartopties:
   --bootflags=VLAGGEN
 -C, --directory=MAP
   --device-master-port=POORT
   --exec-server-task=POORT
   --host-priv-port=POORT

 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven
 -V, --version       Programmaversie afdrukken

Verplichte of optionele argumenten voor lange opties zijn ook verplicht of optioneel voor overeenkomstige korte opties.

Als noch --interleave noch --layer is opgegeven, worden meerdere APPARATEN samengevoegd.

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De fifo-server - "fifo"

De fifo-vertaler implementeert benoemde pijpen.

Het uitvoeren van "/hurd/fifo --help" geeft:

Gebruik: fifo [OPTIE...]
Vertaler voor fifo's

 -d, --dgram        Leesbewerkingen reflecteren structuurgrenzen van
               schrijfbewerking
 -m, --multiple-readers   Meerdere gelijktijdige lezers toestaan
 -n, --noblock       Niet blokkeren bij openen
 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven
 -V, --version       Programmaversie afdrukken

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De firmlink-server - "firmlink"

Een vertaler voor firmlinks (hechte koppelingen).

Het uitvoeren van "/hurd/firmlink --help" geeft:

Gebruik: firmlink [OPTIE...] DOEL
Een vertaler voor firmlinks (hechte koppelingen)

 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven
 -V, --version       Programmaversie afdrukken

Een hechte koppeling houdt het midden tussen een symbolische koppeling en een harde koppeling;

Net als een symbolische koppeling is deze 'bij naam' en bevat deze geen echte verwijzing naar het doel. De opzoeking levert echter een node op die bovenliggende opzoekingen omleidt, zodat pogingen om de cwd te vinden die via de koppeling gaat, de naam van de koppeling weergeeft en niet de naam van het doel. Het doel waarnaar de hechte koppeling verwijst, wordt opgezocht in de naamruimte van de vertaler, niet in die van de client.

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De ftp-bestandssysteemserver - "ftpfs"

Een server voor ftp-bestandssystemen.

Het uitvoeren van "/hurd/ftpfs --help" geeft:

Gebruik: ftpfs [OPTIE...] EXTERN_BS [SERVER]
Hurd ftp-bestandssysteemvertaler

 -D, --debug[=BESTAND]     Debug-uitvoer afdrukken naar BESTAND

 Parameters:
   --bulk-stat-period=SECS  Periode voor het detecteren van
                bulkstatistieken (standaard 10)
   --bulk-stat-threshold=SECS Aantal statistieken binnen de bulk-stat-period
                dat een bulk-statistiek activeert (standaard 5)
   --name-timeout=SECS  Tijd dat mapnamen in de cache worden opgeslagen
               (standaard 300)
   --node-cache-size=AANTAL Aantal recent gebruikte bestandssysteemnodes
                dat in de cache wordt opgeslagen (standaard 50)
   --stat-timeout=SECS  Tijd dat statusinformatie in de cache wordt
               opgeslagen (standaard 120)

 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven

Verplichte of optionele argumenten voor lange opties zijn ook verplicht of optioneel voor overeenkomstige korte opties.

Als SERVER niet is opgegeven, wordt geprobeerd deze uit EXTERN_BS te halen, waarbij de notatie `SERVER:BS' wordt gebruikt. SERVER kan een computernaam zijn, in welk geval anonieme ftp wordt gebruikt, of kan een gebruiker en wachtwoord bevatten zoals `GEBRUIKER:WACHTWOORD@COMPUTER' (het `:WACHTWOORD'-gedeelte is optioneel).

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De fwd-server - "fwd"

Wanneer deze benaderd wordt, stuurt de fwd-vertaler verzoeken door naar een andere server. Dit wordt gebruikt in de fifo- en de symbolische koppelingserver. De gedachte is om geen miljoen servers te hebben voor dergelijke triviale dingen; fwd wordt gebruikt om te coördineren dat één server meerdere verschillende nodes op passende wijze afhandelt.

Het uitvoeren van "/hurd/fwd --help" geeft:

Gebruik: /hurd/fwd SERVER [VERTALER_NAAM [VERTALER_ARG...]]

De hostmux-server - "hostmux"

Ik heb geen idee waar deze server goed voor is. (Een server om computers op te zoeken?)

Het uitvoeren van "/hurd/hostmux --help" geeft:

Gebruik: hostmux [OPTIE...] VERTALER [ARG...]
Een vertaler voor het aanroepen van computerspecifieke vertalers

 -H, --host-pattern=PAT   De tekenreeks die in de vertalerspecificatie moet
               worden vervangen door de computernaam; als deze
               leeg is of niet voorkomt, wordt de computernaam
               toegevoegd als extra argument.
               (standaard `${host}')
 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven

Verplichte of optionele argumenten voor lange opties zijn ook verplicht of optioneel voor overeenkomstige korte opties.

Deze vertaler verschijnt als een map waarin computernamen kunnen worden opgezocht en zal VERTALER starten om elke resulterende node van dienst te zijn.

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De ifsock-server - "ifsock"

ifsock behandelt alleen S_IFSOCK bestandssysteemnodes voor bestandssystemen die dit niet zelf doen, en fungeert als een haak waaraan Unix-domeinsocketadressen kunnen worden opgehangen. pfinet en pflocal implementeren de socket-API. (Thomas Bushnell, 10 okt 1996)

Het uitvoeren van "/hurd/ifsock --help" eeft:

/hurd/ifsock: Moet als een vertaler gestart worden

De initialisatieserver - "init"

Een server voor systeemopstartprocedures en basisruntimeconfiguraties.

Het uitvoeren van "/hurd/init --help" geeft:

Gebruik: init [OPTIE...]
De hurd kernservers en de functioneringstoestand van het systeem starten en onderhouden

 -d, --debug
 -f, --fake-boot      Deze hurd is niet opgestart op de ruwe machine
 -n, --init-name
 -q, --query        Naar de naam van de te starten servers vragen
 -s, --single-user     Systeem opstarten in modus één gebruiker
 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven
 -V, --version       Programmaversie afdrukken

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De iso-bestandssysteemserver - "isofs"

Een server voor bestandssystemen van het type iso, vaak gebruikt op compact disks.

Het uitvoeren van "/hurd/isofs --help" geeft:

Gebruik: isofs [OPTIE...] APPARAAT...

Als noch --interleave noch --layer is opgegeven, worden meerdere APPARATEN samengevoegd.

 -E, --no-exec       Geen uitvoering van bestanden toestaan op dit
               bestandssysteem
 -I, --interleave=BLOKKEN  Interleave van reeksen met een lengte van BLOKKEN
 -L, --layer        Meerdere apparaten stapelen voor redundantie
 -n, --no-sync       Gegevens niet automatisch naar schijf
               synchroniseren
 -r, --readonly       Nooit naar schijf schrijven of openen voor
               schrijven toestaan
 -s, --sync[=INTERVAL]   Als INTERVAL werd opgegeven, alle gegevens die
               niet daadwerkelijk naar schijf zijn geschreven,
               elke INTERVAL seconden synchroniseren, anders in
               synchrone modus werken (de standaardinstelling is
               om elke 30 seconden te synchroniseren)
 -S, --no-suid       Geen set-uid of set-gid uitvoering toestaan
 -T, --store-type=TYPE   Elk APPARAAT benoemt een opslag van het type TYPE
 -w, --writable       Normaal lees-/schrijfgedrag gebruiken

 Opstartopties:
   --bootflags=VLAGGEN
 -C, --directory=MAP
   --device-master-port=POORT
   --exec-server-task=POORT
   --host-priv-port=POORT

 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven
 -V, --version       Programmaversie afdrukken

Verplichte of optionele argumenten voor lange opties zijn ook verplicht of optioneel voor overeenkomstige korte opties.

Als noch --interleave noch --layer is opgegeven, worden meerdere APPARATEN samengevoegd.

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De magic-server - "magic"

Een vertaler die het magische resultaat van opnieuw proberen MAGIC oplevert. Normale eindgebruikers hoeven er waarschijnlijk niet veel vanaf te weten omdat het bijvoorbeeld gebruikt wordt om terminal-I/O te vergemakkelijken. Programmeurs kunnen hun voordeel doen met de volgende informatie die Thomas Bushnell gaf:

De sleutel hier is om te weten wat een "magisch resultaat van opnieuw proberen" is. Wat u moet doen is kijken naar de dir_lookup RPC die is gedocumenteerd in <hurd/fs.defs> en <hurd/ hurd_types.defs>.
Magische opzoekresultaten zijn in principe voor gevallen waarin de opzoeking informatie nodig heeft die deel uitmaakt van de toestand van het aanroepende proces en geen deel uitmaakt van de normale opzoekprocedure voor namen. Deze "doorgeven naar de toestand van de aanroeper" dingen moeten allemaal speciaal geïmplementeerd worden in de C-bibliotheek (zie libc/hurd/hurdlookup.c), en moeten de bekende gevallen dekken om de functionaliteit te bieden die veel andere systemen bieden.

Hij was ook zo vriendelijk om een bepaald gedrag uit te leggen waar normale eindgebruikers meestal verbaasd over zijn als ze het voor het eerst tegenkomen:

Niet in staat zijn tot "ls /dev/fd" is omdat de vertaler niet weet welke bestandsindicatoren u open hebt staan, dus kan het u niet vertellen welke er zijn. Maar het gedrag ervan is precies hetzelfde als op andere systemen.

Het uitvoeren van "/hurd/magic --help" geeft:

Gebruik: magic [OPTIE...] MAGIC
Een vertaler die het magische resultaat van opnieuw proberen MAGIC oplevert.

 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven
 -V, --version       Programmaversie afdrukken

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De nieuwe fifo-server - "new-fifo"

Alternatieve server voor benoemde pijpen.

Het uitvoeren van "/hurd/new-fifo --help" geeft:

Gebruik: new-fifo [OPTIE...]

 -d, --dgram        Leesbewerkingen reflecteren structuurgrenzen van
               schrijfbewerking
 -n, --noblock       Niet blokkeren bij openen
 -m, --multiple-readers   Meerdere gelijktijdige lezers toestaan
 -s, --server        In servermodus werken
 -S, --standalone      Niet proberen een fifo-server te gebruiken
 -U, --use-server=NAAM   Server NAAM proberen te gebruiken
 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven

Verplichte of optionele argumenten voor lange opties zijn ook verplicht of optioneel voor overeenkomstige korte opties.

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De netwerkbestandssysteemserver - "nfs"

Netwerkbestandssysteemondersteuning voor het netwerkbestandssysteem van Sun.

Het uitvoeren van "/hurd/nfs --help" geeft:

Gebruik: nfs [OPTIE...] EXTERN_BS [COMPUTER]
Hurd nfs-vertaler

 -h, --hard         Bestandssysteemaanvragen opnieuw proberen tot ze
               slagen
 -s, --soft[=AANTAL]    Bestandssysteemaanvragen zullen uiteindelijk
               mislukken, na AANTAL pogingen indien opgegeven,
               anders na 3
 -R, --read-size=BYTES, --rsize=BYTES
               Max pakketgrootte voor lezen (standaard 8192)
 -W, --write-size=BYTES, --wsize=BYTES
               Max pakketgrootte voor schrijven (standaard 8192)

 Verlooptijden:
   --cache-timeout=SEC  Verlooptijd voor bestandsgegevens in de cache
               (standaard 3)
   --init-transmit-timeout=SEC
   --max-transmit-timeout=SEC
   --name-cache-neg-timeout=SEC
               Verlooptijd voor negatieve mapcache-items
               (standaard 3)
   --name-cache-timeout=SEC  Verlooptijd voor positieve mapcache-items
               (standaard 3)
   --stat-timeout=SEC   Verlooptijd voor statusinformatie in de cache
               (standaard 3)

 Serverspecificatie:
   --default-mount-port=POORT  Poort voor aankoppelserver, als er geen
               automatisch kan worden gevonden
   --default-nfs-port=POORT  Poort voor nfs-bewerkingen, als er geen
               automatisch kan worden gevonden
   --mount-port=POORT   Poort voor aankoppelserver
   --mount-program=ID[.VERS]
   --nfs-port=POORT    Poort voor nfs-bewerkingen
   --nfs-program=ID[.VERS]
   --pmap-port=SVC|POORT

 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven

Verplichte of optionele argumenten voor lange opties zijn ook verplicht of optioneel voor overeenkomstige korte opties.

Als COMPUTER niet is opgegeven, wordt geprobeerd deze uit EXTERN_BS te halen met behulp van de notatie `COMPUTER:BS' of `BS@COMPUTER'.

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De gootsteen - "null"

Een server voor veel vrije ruimte en ontelbare aantallen nullen, implementeert /dev/null en /dev/zero.

Het uitvoeren van "/hurd/null --help" geeft:

Gebruik: null [OPTIE...]
Eindeloze gootsteen en nulbron

 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven
 -V, --version       Programmaversie afdrukken

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De TCP/IP-server - "pfinet"

Een server voor TCP/IP, die de protocolfamilie (IPv4) PF_INET implementeert. De server die de IPv6-protocolfamilie zou implementeren, zou in het huidige schema pfinet6 heten.

Deze opzetten is helemaal niet moeilijk. Deze wordt altijd geplaatst in /servers/socket/2, want dat is waar glibc ernaar zal zoeken. Zorg er dus voor dat u hem op deze manier installeert: settrans /servers/socket/2 /hurd/pfinet -6 /servers/socket/26 --interface=/dev/eth0 OPTIES en settrans /servers/socket/26 /hurd/pfinet -4 /servers/socket/2 --interface=/dev/eth0 OPTIES, waarbij OPTIES het IP-adres, het netmasker en de gateway (indien aanwezig) specificeren. Momenteel wordt slechts één netwerkinterface ondersteund. Later kunt u met dezelfde opdracht ook andere interfaces instellen, zoals eth1 enzovoort.

Als u geen netwerkkaart heeft, moet u op zijn minst de loopback-interface instellen, zodat localhost werkt (belangrijk voor de printerwachtrij en andere nuttige dingen). Doe dit met het bovenstaande commando, maar specificeer geen interface of OPTIES. Een eenvoudige settrans /servers/socket/1 /hurd/pfinet is voldoende.

Het uitvoeren van "/hurd/pfinet --help" geeft:

Swansea University Computer Society TCP/IP voor NET3.019 IP-protocollen: ICMP, UDP, TCP
Gebruik: pfinet [OPTIE...]
Interfacespecifieke opties vóór de eerste interfacespecificatie zijn van toepassing op de eerstvolgende interface; anders zijn ze van toepassing op de eerder gespecificeerde interface.

 -i, --interface=APPARAAT  Te gebruiken netwerkinterface

 Deze gelden voor een opgegeven interface:
 -a, --address=ADRES    Het netwerkadres instellen
 -g, --gateway=ADRES    De standaardgateway instellen
 -m, --netmask=MASK     Het netmasker instellen
 -s, --shutdown       De interface uitschakelen

 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven

Verplichte of optionele argumenten voor lange opties zijn ook verplicht of optioneel voor overeenkomstige korte opties.

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De pflocal-server - "pflocal"

Implementeert UNIX-domeinsockets. Nodig voor bijvoorbeeld pijpen.

Het uitvoeren van "/hurd/pflocal --help" geeft:

Gebruik: /hurd/pflocal

De processerver - "proc"

De proc server wijst PID's en processtructuren toe aan taken en beheert alle zaken op procesniveau, zoals wachten, fork-bits en ondersteuning voor de C-bibliotheek.

Het uitvoeren van "/hurd/proc --help" geeft:

Gebruik: proc [OPTIE...]
Hurd processerver

 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven
 -V, --version       Programmaversie afdrukken

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De opslagvertaler - "storeio"

Een vertaler voor apparaten en andere opslag.

Het uitvoeren van "/hurd/storeio --help" geeft:

Gebruik: storeio [OPTIE...] APPARAAT...
Vertaler voor apparaten en andere opslag

 -I, --interleave=BLOKKEN  Interleave van reeksen met een lengte van BLOKKEN
 -L, --layer        Meerdere apparaten stapelen voor redundantie
 -n, --rdev=ID       Het stat rdev-nummer voor deze node; kan een enkel
               geheel getal zijn of de vorm MAJOR,MINOR hebben
 -r, --readonly       Schrijven niet toestaan
 -T, --store-type=TYPE   Elk APPARAAT benoemt een opslag van het type TYPE
 -w, --writable       Schrijven niet toestaan
 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven
 -V, --version       Programmaversie afdrukken

Verplichte of optionele argumenten voor lange opties zijn ook verplicht of optioneel voor overeenkomstige korte opties.

Als noch --interleave noch --layer is opgegeven, worden meerdere APPARATEN samengevoegd.

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De symbolische koppelingserver - "symlink"

Een server voor symbolische koppelingen voor bestandssystemen die dit niet zelf ondersteunen.

Het uitvoeren van "/hurd/symlink --help" geeft:

?
(Er was geen uitvoer? Vreemd...)

De terminalserver - "term"

Implementeert een POSIX-terminal.

Het uitvoeren van "/hurd/term --help" geeft:

Gebruik: term ttynaam type arg

De ufs-server - "ufs"

Een server voor bestandssystemen van het type ufs. Deze doet hetzelfde als ufs.static, alleen is ufs.static een statisch gekoppeld uitvoerbaar bestand.

Het uitvoeren van "/hurd/ufs --help" geeft:

Gebruik: ufs [OPTIE...] APPARAAT...

Als noch --interleave noch --layer is opgegeven, worden meerdere APPARATEN samengevoegd.

 -C, --compat=FMT      FMT kan GNU, 4.4 of 4.2 zijn en bepaalt welke
               bestandssysteemextensies naar de schijf worden
               geschreven (standaard is GNU)
 -E, --no-exec       Geen uitvoering van bestanden toestaan op dit
               bestandssysteem
 -I, --interleave=BLOKken  Interleave van reeksen met een lengte van BLOKKEN
 -L, --layer        Meerdere apparaten stapelen voor redundantie
 -n, --no-sync       Gegevens niet automatisch naar schijf
               synchroniseren
 -r, --readonly       Nooit naar schijf schrijven of openen voor
               schrijven toestaan
 -s, --sync[=INTERVAL]   Als INTERVAL werd opgegeven, alle gegevens die
               niet daadwerkelijk naar schijf zijn geschreven,
               elke INTERVAL seconden synchroniseren, anders in
               synchrone modus werken (de standaardinstelling is
               om elke 30 seconden te synchroniseren)
 -S, --no-suid       Geen set-uid of set-gid uitvoering toestaan
 -T, --store-type=TYPE   Elk APPARAAT benoemt een opslag van het type TYPE
 -w, --writable       Normaal lees-/schrijfgedrag gebruiken

 Opstartopties:
   --bootflags=VLAGGEN
   --device-master-port=PoORT
   --directory=MAP
   --exec-server-task=POORT
   --host-priv-port=POORT

 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven
 -V, --version       Programmaversie afdrukken

Verplichte of optionele argumenten voor lange opties zijn ook verplicht of optioneel voor overeenkomstige korte opties.

Als noch --interleave noch --layer is opgegeven, worden meerdere APPARATEN samengevoegd.

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.

De usermux-vertaler - "usermux"

Een vertaler voor het aanroepen van gebruikersspecifieke vertalers.

Het uitvoeren van "/hurd/usermux --help" geeft:

Gebruik: usermux [OPTIE...] [VERTALER [ARG...]]
Een vertaler voor het aanroepen van gebruikersspecifieke vertalers.

 -C, --clear-patterns    Alle patronen terug op leeg instellen; deze optie
               kan dan gevolgd worden door opties om specifieke
               patronen in te stellen
   --home-pattern=PAT   De tekenreeks die in de vertalerspecificatie moet
               worden vervangen door de persoonlijke map van de
               gebruiker (standaard `${home}')
   --uid-pattern=PAT   De tekenreeks die in de vertalerspecificatie moet
               worden vervangen door de uid (standaard `${uid}')
   --user-pattern=PAT   De tekenreeks die in de vertalerspecificatie moet
               worden vervangen door de gebruikersnaam (standaard
               `${user}')
 -?, --help         Deze hulplijst weergeven
   --usage        Een kort gebruiksbericht weergeven

Deze vertaler verschijnt als een map waarin gebruikersnamen kunnen worden opgezocht en zal VERTALER starten om elke resulterende node van dienst te zijn. Als er geen patroon voorkomt in de vertalerspecificatie, wordt de persoonlijke map van de gebruiker toegevoegd; VERTALER is standaard ingesteld op /hurd/symlink.

Bugs melden aan bug-hurd@gnu.org.