Ports ] [ Debian GNU/Hurd ] [ Nieuws ] [ Configuratie ] [ Hurd-CD's ] [ Documentatie ] [ Ontwikkeling ] [ Contact ]

Debian GNU/Hurd

Index van GNU/Hurd-hulpprogramma's:
Bestandssystemen synchroniseren "syncfs"
De passieve vertaler (translator) van een BESTAND tonen "showtrans"
Zoeken naar hardwareapparaten "devprobe"

Bestandssystemen synchroniseren - "syncfs"

syncfs kan worden gebruikt om de schrijfcache van schijfbestandssystemen leeg te maken.

Uitvoeren van "/bin/syncfs --help" geeft:

Gebruik: syncfs [BESTAND...]
 Afdwingen dat alle hangende schrijfbewerkingen op schijf onmiddellijk worden uitgevoerd

 -s, --synchronous  Wachten tot alle schrijfbewerkingen op de schijf zijn voltooid
 -c, --no-children  Geen onderliggende bestandssystemen synchroniseren
 -?, --help      Deze hulplijst weergeven
   --usage     Een kort bericht over het gebruik weergeven
 -V, --version    Programmaversie weergeven

 Het bestandssysteem dat elk BESTAND bevat wordt gesynchroniseerd, evenals zijn
 onderliggende bestandssystemen, tenzij --no-children is gespecificeerd. Zonder
 argument BESTAND wordt het basisbestandssysteem gesynchroniseerd.

Meld bugs aan bug-hurd@gnu.org.

De passieve vertaler (translator) van een BESTAND tonen - "showtrans"

Als u wilt weten welke passieve vertaler is verbonden met een eventuele inode, gebruik dan settrans om dat uit te zoeken.

Uitvoeren van "/bin/showtrans --help" geeft:

Gebruik: showtrans BESTAND...
 De passieve vertaler van BESTAND tonen...

 -p, --prefix    Altijd `BESTANDSNAAM: ' weergeven voor vertalers
 -P, --no-prefix   Nooit `BESTANDSNAAM: ' weergeven voor vertalers
 -s, --silent    Geen uitvoer; nuttig bij controleren van foutstatus
 -t, --translated  Alleen bestanden met vertalers weergeven

 Het argument BESTAND in de vorm van `-' geeft de vertaler weer op de node
 gekoppeld aan standaardinvoer.

Zoeken naar hardwareapparaten - "devprobe"

Het hulpprogramma devprobe zoekt naar een of meerdere Mach-apparaten. Geef de namen op als argumenten op de commandoregel: als sommige apparaten bestaan, zal het hun namen één per regel echoën en succesvol afsluiten, anders zal het 1 teruggeven. De geboden opties maken het gemakkelijker om dit hulpprogramma in batchmodus te gebruiken.

Uitvoeren van "/bin/devprobe --help" geeft:

Gebruik: devprobe APPARAATNAAM...
 Controleren op het bestaan van mach-apparaat APPARAATNAAM...

 -s, --silent        Gevonden apparaten niet weergeven
 -f, --first         Stoppen na het eerste gevonden apparaat

 De afsluitcode is 0 als er apparaten werden gevonden.