Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Дебиан ГНУ/Линукс за 32-битови персонални компютри (x86)

Повечето от информацията на сайта е приложима за този порт, понеже архитектурата е най-резпространена сред сътрудниците на Дебиан и е първата в историята на проекта.

Специфичната за порта информация е събрана по-долу.

Инсталиране

За информация за инсталиране на Дебиан прегледайте инструкциите за инсталиране, независимо дали инсталирате от компактдиск или от Интернет.

Разработка

Компилиращият демон за архитектурата се оперира от Ryan Murray.