Дебиан ГНУ/Линукс за 32-битови персонални компютри (x86)

Повечето от информацията на сайта е приложима за този порт, понеже архитектурата е първата в историята на проекта.

Специфичната за порта информация е събрана по-долу.

Инсталиране

За информация за инсталиране на Дебиан прегледайте инструкциите за инсталиране, независимо дали инсталирате от компактдиск или от Интернет.

Разработка

Сървърите за компилиране на пакети за архитектурата се оперират от системните администратори на Дебиан.