Debian GNU/Linux na počítačoch x86

Pretože toto je prvá architektúra, ktorú Debian podporoval, väčšina všeobecných stránok o Debiane sa tohoto portu týka.

Existujú však niektoré informácie špecifické pre túto architektúru, ktoré uvádzame na tomto mieste.

Inštalácia

Ak chcete nainštalovať Debian, mali by ste si prečítať inštrukcie k inštalácii, či už inštalujete z CD alebo sťahujete z internetu.

Vývoj

Zostavovacie servery pre túto architektúru prevádzkuje tím DSA.