Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Debian GNU/kFreeBSD

Debian GNU/kFreeBSD je port, ktorý tvorí používateľský priestor GNU s knižnicou GNU libc nad jadrom FreeBSD v spojení s bežnou sadou balíkov Debianu.

Na tomto vydaní sa stále pracuje. Bolo vydané spolu s Debian 6.0 (Squeeze) ako predstavenie technológie a prvý nelinuxový port.

Zdroje

Ďalšie informácie o porte (vrátane Často kladených otázok) nájdete na stránke wiki Debian GNU/kFreeBSD.

Mailing lists

Poštová konferencia Debian GNU/k*BSD.

IRC

IRC kanál #debian-kbsd (na irc.debian.org).

Vývoj

Pretože používame Glibc, problémy s portabilitou sú veľmi jednoduché a väčšinou je to len záležitosť skopírovania testovacieho prípadu pre „k*bsd*-gnu“ z iného systému založeného na Glibc (ako GNU alebo GNU/Linux). Podrobnosti nájdete v dokumente portovanie.

Ďalšie podrobnosti o tom, čo ešte treba spraviť nájdete v súbore TODO.

Dostupný hardvér pre vývojárov Debianu

asdfasdf.debian.net (kfreebsd-amd64) a io.debian.net (kfreebsd-i386) sú dostupné pre vývojárov Debianu na práce s portovaním. Ďalšie informácie o týchto strojoch nájdete v zozname strojov Vo všeobecnosti budete môcť používať dve prostredia chroot: testing a unstable. Tiež pamätajte, že tieto systémy zatiaľ nespravuje DSA, preto neposielajte požiadavky, ktoré sa ich týkajú, do debian-admin. Namiesto toho použite admin@asdfasdf.debian.net alebo admin@io.debian.net.