Debian op Motorola 680x0

De Motorola 680x0-series van processoren zijn gebruikt in persoonlijke computers en werkstations sinds midden jaren ‘80. Op dit ogenblik werkt Debian op de 68020, 68030, 68040 en 68060-processoren. Dit is een officieuze port, wat betekent dat er geen officiële en ondersteunde m68k-port is, maar dat deze port wordt ontwikkeld.

Merk op dat een geheugenbeheer-eenheid (memory management unit of MMU in het Engels) noodzakelijk is; hierdoor kan u de "EC" varianten van deze processoren niet gebruiken. Drijvende komma-emulatie is beschikbaar; ze werkt echter niet op sommige mac modellen door een fout in sommige revisies van de 68LC040-processor. (68LC040-processoren in andere subarchitecturen zijn OK; alleen Macintoshes zijn blijkbaar verkocht met de slechte 68LC040 processoren).

Status

De eerste officiële release van de Debian m68k-port was met Debian 2.0 (hamm) en was een officiële port tot Debian 4.0 (etch). Er wordt een poging gedaan om deze port nieuw leven in te blazen.

Huidige Debian releases ondersteunen Atari, Amiga, VMEbus, en sommige Macintosh-systemen.

Bezoek onze wiki-pagina voor meer informatie over de huidige status van de m6k-port.

Hulp is altijd nodig en welkom! Meer specifiek zijn kernels en boot-images met ondersteuning voor andere ports van de Linux/m68k kernel, zoals de Q40/Q60 en Sun 3, interessant.

Als u wilt helpen: er zijn TODO-lijstjes beschikbaar op de Debian wiki voor het Debian/m68k-systeem en de port van Debian-installer naar de m68k-architectuur.

Het Debian/68k autobuild-systeem bevat up-to-date informatie over het porten. In geval van vragen en/of problemen gerelateerd aan het autobuilden, gelieve contact op te nemen met debian-m68k@lists.debian.org onder vermelding "[buildd]" in het onderwerp.

Credits

Dit is een lijst van mensen die aan het Debian/m68k-project werken. Het bevat ook een aantal belangrijke medewerkers die ondertussen "verder gegaan" zijn naar andere zaken. Laat ons weten als u niet op de lijst staat!

Frank Neumann
Begon de m68k port van Debian.
Martin "Joey" Schulze
Verzorgde infrastructuur bij Infodrom om "kullervo", de primaire build-daemon, aan het internet te verbinden. Hielp ook bij het organiseren van Linux hacker bijeenkomsten in Oldenburg.
Roman Hodek
Maakte met James Troup buildd, de automatische build-daemon voor de m68k port. buildd wordt nu ook door andere architecturen gebruikt.
James Troup
Schreef quinn-diff en andere hulpmiddelen om het compileren van pakketten te vergemakkelijken.
David Huggins-Daines
Onderhield m68k-ondersteuning in het boot-floppies team. Werkt ook aan de upstream Mac kernel.
Michael Schmitz
Schreef en testte het installatie-systeem voor 2.1.
Christian T. Steigies
Onderhoudt Debian/68k kernel-pakketten.
Stephen R. Marenka
Verzorgde samen met Wouter Verhelst de port van debian-installer (het installatiesysteem voor Debian 3.1 en hoger) naar de m68k-architectuur.
Wouter Verhelst
Verzorgde samen met Stephen Marenka de port van debian-installer (het installatiesysteem voor Debian 3.1 en hoger) naar de m68k-architectuur.
Thorsten Glaser
Verzamelde patches van de Debian/m68k-beheerders, Linux/m68k-ontwikkelaars en anderen; bracht Debian/m68k door de overgang van linuxthreads naar NPTL met TLS door deze in de Debian-pakketten te integreren en was een menselijke buildd totdat het weer mogelijk was om Sid te bootstrappen. Naast de boven genoemden hebben ook Finn Thain, Andreas Schwab en Geert Uytterhoeven hierbij waardevolle inbreng gegeven.

Contact-informatie

De mailinglijst voor dit project is debian-68k@lists.debian.org (Engelstalig). Om u in te schrijven stuurt u een bericht met het woord "subscribe" als het onderwerp naar debian-68k-request@lists.debian.org, of gebruikt u de mailinglijst-webpagina. U kan ook de archieven van de mailinglijst doorzoeken.

De mailinglijst voor m68k porters was in het verleden via m68k-build@nocrew.org. Dit was ook het contactadres voor het m68k autobuild-systeem.
Om contact op te nemen met m68k porters heeft op dit moment echter de voorkeur het gebruik van debian-68k@lists.debian.org onder vermelding van "[buildd]" in het onderwerp.

Gelieve commentaar over deze webpagina’s te sturen naar de Debian/m68k mailinglijst.

Links

Een pagina voor links die betrekking hebben op de m68k-port.