Debian för Motorola 680x0

Motorolas 680x0-processorserie har funnits i flera persondatorer och arbetsstationer sedan mitten av 1980-talet. Debian kan för närvarande köras på 68020-, 68030-, 68040- och 68060-processorer: detta är en inofficiell anpassning, vilket innebär att det inte längre finns en officiell, släppt version av m68k-anpassningen utan att anpassningen är under utveckling.

Observera att en minneshanteringsenhet (MMU) krävs, vilket utesluter "EC"-varianterna av dessa processorer. Flyttalsemulering finns, men fungerar inte på vissa Macmodeller på grund av fel i vissa versioner av 68LC040-processorn. (68LC040-processorer i andra underarkitekturer fungerar fint, det verkar bara vara Macintoshdatorer som levererats med de trasiga 68LC040-processorerna).

Status

Debians m68k-anpassning släpptes första gången officiellt i och med Debian 2.0 (Hamm) och var en officiell anpassning till Debian 4.0 (Etch). Det görs numera ett försök att återuppliva denna anpassning.

För tillfället stödjer Debians m68k-anpassning Atari-, Amiga-, VMEbus- samt vissa Macintoshsystem.

För ytterligare information om aktuell status på m68k-anpassningen, besök vår wikisida.

Hjälp behövs alltid och är välkommen! Speciellt skulle det vara trevligt med kärnor och startdisketter med stöd för andra anpassningar av Linux/m68k-kärnan, såsom Q40/Q60 och Sun 3.

Om du vill hjälpa till har vi en att göra-lista på Debians wiki för Debian/m68k-systemet och anpassningen av debian-installer till m68k-arkitekturen.

Debian/68k:s automatkompileringssystem innehåller àjourförd information om arbetet på anpassningen. Om du har frågor och/eller problem med automatkompileringssystemet, skriv till debian-68k@lists.debian.org med märket ”[buildd]” i ärenderaden.

Tack

Här följer en lista över folk som arbetar på Debian/m68k-projektet. Det innehåller även några betydande bidragslämnare som har "gått vidare" till andra arbetsområden. Berätta för oss om du saknas på listan!

Frank Neumann
Påbörjade m68k-anpassningen av Debian.
Martin ”Joey” Schulze
Bidrog med infrastruktur på Infodrom för att ansluta ”kullervo”, den huvudsakliga kompileringsservern, till Internet. Hjälpa även att organisera Linuxhackarmöten i Oldenburg.
Roman Hodek
Skapade, tillsammans med James Troup, buildd, den automatiska kompileraren för m68k-anpassningen. Buildd används nu även av de flesta andra arkitekturerna.
James Troup
Skrev quinn-diff och andra verktyg för att automatisera paketkompilering.
David Huggins-Daines
Aktuell m68k-projektledare för startdisketterna. Stöder även uppströms-Mackärnan.
Michael Schmitz
Byggde och testade installationssystemet för 2.1.
Christian T. Steigies
Underhållere Debian/68k-kärnpaket.
Stephan R. Marenka
Anpassade, tillsammans med Wouter Verhelst, debian-installer (installationssystemet för Debian 3.1 och senare) till m68k-arkitekturen.
Wouter Verhelst
Anpassade, tillsammans med Stephan Marenka, debian-installer (installationssystemet för Debian 3.1 och senare) till m68k-arkitekturen.
Thorsten Glaser
Samlade patchar från Debian/m68k-ansvariga, Linux m68k-utvecklare och andra; förde Debian/m68k genom övergången från linuxthreads till NPTL med TLS genom att integrade dessa i Debianpaketen och genom att vara den mänskliga motsvarigheten till en byggserver tillräckligt länge för att få igån Sid igen. Utöver de som redan nämnts ovan tillhandahöll Finn Thain, Andreas Schwab and Geert Uytterhoeven värdefull hjälp till detta.

Kontaktinformation

Projektets sändlista är debian-68k@lists.debian.org. För att prenumerera, sänd ett brev med ärenderaden ”subscribe” till debian-68k-request@lists.debian.org, eller använd sändlistans webbsida. Du kan även titta på och söka i sändlistearkiven.

Sändlistan för m68k-anpassarna fanns tidigare på m68k-build@nocrew.org, vilket även tidigare var kontaktadressen för automatbyggarsystemet. För att kontakta m68k-anpassarna rekommenderar vi nu för tiden att använda debian-68k@lists.debian.org med märket ”[buildd]” i ärenderaden.

Sänd kommenterar på dessa webbsidor till Debian/m68k-sändlistan (på engelska).

Länkar

Det finns en sida med en samling länkar relaterade till m68k-anpassningen.