Anpassningar ] [ Debian för PowerPC ] [ Installation ] [ Dokumentation ] [ Utveckling ]

För mer uppdaterad information om utvecklingen av Debians PowerPC-anpassning, vänligen kontakta oss på sändlistan debian-powerpc.