Ports ] [ Debian per a PowerPC ] [ Instal·lació ] [ Documentació ] [ Desenvolupament ]

Documents i informació

OpenFirmware, FirmWorks i documents PPCBug

Informació general sobre la instal·lació i processador/microcontrolador

Documentació per a Motorola

Instal·lació RDSI

Actualment la targeta Elsa PCI ISDN (RDSI) no funciona. Les targetes ISA són completament funcionals.

Clústers Beowulf

Notícies i d'altra informació

Notícies

Informació