Anpassningar ] [ Debian för PowerPC ] [ Installation ] [ Dokumentation ] [ Utveckling ]

Dokument och Information

OpenFirmware-, FirmWorks- och PPCBug-dokument

Allmän information om installation och processor/Mikrocontroller

Dokumentation från Motorola

ISDN-Installation

Elsa PCI ISDN-kortet fungerar inte för närvarande. ISA-kort bör vara fullt funktionella.

Beowulf/Klustring

Nyheter och annan information

Nyheter

Information