Ports ] [ Debian voor PowerPC ] [ Installatie ] [ Documentatie ] [ Ontwikkeling ]

De geschiedenis van Debian/PowerPC

De overzetting naar PowerPC startte in 1997 na het Duitse Linux Kongress in Würzburg waar het Debian-project gesponsord werd met een PowerPC voor ontwikkelingsdoeleinden.

Gelukkig werden werkende boot- en rootdiskettes gevonden op LinuxPPC en konden we proberen iets te installeren op de machine. Helaas waren hiervoor enkele programma's nodig die alleen onder Mac OS werkten. De enige manier om ze te installeren was om een andere machine met Mac OS te nemen waarop ze al geïnstalleerd waren. Aangezien gegevensuitwisseling met andere niet-Mac OS machines alleen mogelijk was via msdos-geformatteerde floppies, was dit een kip-en-ei-probleem.

Op de een of andere manier slaagden we erin een andere schijf aan de machine te koppelen en Linux erop te installeren. Dat was Apple's beroemde DR 1. Plotseling begonnen we dpkg en vrienden over te zetten naar het nieuwe systeem. En, wauw, dat bleek mogelijk. Het was indrukwekkend hoe de eerste pakketten werden overgezet en gebouwd. Helaas kwam DR one niet met een dynamische linker en gedeelde bibliotheken. Een ander probleem was dat de bibliotheken en header-bestanden enigszins verouderd bleken en we niet in staat waren om automatisch een nieuwe libc te compileren. Het grootste en meest ernstige probleem waren echter die verdachte crashes die ook het bestandssysteem volledig verknoeiden en die alleen op te lossen waren door een herinstallatie.

Klee Dienes, ook een ontwikkelaar van Debian, werkte op dit probleem en kwam plots af met een mklinux tar-archief van een recenter systeem - een gehackte Debian GNU/Linux. Dit tar-archief bevatte de oude versie 1.99 van libc. Vanaf dat moment functioneerde de machine stabiel op het netwerk en konden we onze inspanningen voortzetten. We compileerden veel pakketten en merkten dat sommige header-bestanden niet correct waren en dat veel programma's niet konden worden gecompileerd met de gewone compiler.

En dus begon Joel Klecker, op dat ogenblik een nieuwe ontwikkelaar van Debian, te werken aan egcs en zijn compilatie op de PowerPC-machine. Nadat dit gedaan was, was de volgende stap het werken aan de huidige versie van libc. Het bleek dat onze versie 1.99 van libc niet compatibel was met de volgende versie, pre2.1. Die was nodig om de overzetting in een stabiele toestand te krijgen.

In dit stadium schakelde Hartmut Koptein over van m68k naar de omzetting naar powerpc en begon ervoor te ontwikkelen. Ontwikkelingsversies van Debian/PowerPC waren beschikbaar in 1998 en 1999.

De overzetting werd voor de eerste maal officieel uitgebracht met Debian GNU/Linux 2.2 ("potato"), in augustus 2000.

De ontwikkeling van de overzetting gaat verder. Een build daemon werd opgezet op voltaire.debian.org, een PowerPC machine geschonken door Daniel Jacobowitz, ook een ontwikkelaar van Debian.