Ports ] [ Debian voor PowerPC ] [ Ontwikkeling ] [ Documentatie ] [ Installatie ]

Pagina over Debian GNU/Linux PowerPC voor PowerMac

Hier volgen enkele belangrijke punten van de installatie van Debian op PowerMac. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de fijne installatiehandleiding. Het team van het Debian-installatiesysteem heeft vele lange uren besteed aan een poging om vooraf op uw vragen te antwoorden en u een uitstekende schriftelijke begeleiding te geven bij het installeren van Debian.

Het is zeker mogelijk, en er bestaan eigenlijk vrij elegante oplossingen voor de NewWorld Macs, om uw Debian PowerMac-systeem als dual-boot-systeem te gebruiken samen met Mac OS en/of Mac OS X. Echter, als u zinnens bent een nieuwe installatie van Mac OS X te doen, voert u die best eerst uit voor u Debian installeert. Het installatiesysteem van Mac OS X gedraagt zich bij de installatie erg onvriendelijk tegenover bestaande systemen. Binnenkort heeft u misschien ook de mogelijkheid om Debian binnen een Darwin-systeem uit te voeren.

Het installatiesysteem van Debian gebruikt een kernel uit de 2.6-reeks. Deze kernel zou de meeste PowerMac-hardware moeten ondersteunen. Een powerpc-variant van de 2.4 kernel-serie is beschikbaar voor gebruikers met extern geleverde modules die niet zijn overgezet naar 2.6-kernels. Het gebruik van deze kernel wordt nochtans sterk afgeraden.

U zult een schijfindeling moeten uitvoeren; Linux moet op zijn eigen partitie(s) geïnstalleerd worden. Als u een systeem met één schijf heeft, moet u een back-up maken van alles op uw systeem en dit terugzetten nadat de schijfindeling voltooid is. Sommige schijfindelingsprogramma's van derden kunnen in staat zijn om een partitie te 'doen krimpen', zodat u op uw schijf ruimte krijgt voor meerdere partities, zonder dat wat er reeds op staat, vernield wordt, maar ongetwijfeld zullen ook deze programma's het maken van een back-up adviseren. Drive Setup biedt deze mogelijkheid niet, het wist de hele schijf.

1 GB is wellicht voldoende voor een experimenteel Linux-systeem. U kunt met minder rondkomen, misschien zelfs met slechts 400 MB voor een heel basaal systeem, maar u zult waarschijnlijk meer willen dan alleen het elementairste.

Na de schijfindeling zult u een installatie-cd moeten aanschaffen of het installatiesysteem moeten downloaden. Als u uiteindelijk gaat zitten om de installatie uit te voeren (bij voorkeur met de installatiehandleiding bij de hand), zult u er waarschijnlijk twee tot drie uur over doen. Een ervaren installateur krijgt een basisinstallatie klaar in minder dan een half uur.

Indien u zich niet comfortabel voelt aan de commandoregel, moet u na het beëindigen van de basisinstallatie de grafische werkomgeving installeren. Maar denk er toch nog eens over na: de Linux-commandoregel is een erg krachtig universum. Sommige zaken die in een grafische werkomgeving erg moeilijk te realiseren zijn, kunnen erg snel en efficiënt uitgevoerd worden aan de commandoregel. En ook, omdat het Linux-systeem gebaseerd is op de commandoregel, zijn bepaalde functies enkel vanaf de commandoregel toegankelijk. Bij het standaardsysteem worden 6 commandoregelconsoles ingesteld, en één grafische. U kunt veel werk gedaan krijgen in die andere consoles terwijl u op internet surft... en op die manier kunt u het beste van beide werelden hebben.

Het PowerPC-platform functioneert echt goed met Linux. Het wordt zeer gerespecteerd in een groot deel van de Linux-wereld. Geniet ervan, en vergeet niet om iets terug te geven!

Ga naar http://penguinppc.org/bootloaders/quik/ voor hulp met Quik op OldWorld Macs.

Voor gedetailleerde informatie over de verschillende Mac-modellen en in het bijzonder voor informatie over het werken met OpenFirmware bij elk van deze modellen, raadpleegt u best de NetBSD-lijst met PowerPC-modellen. Omdat bij hun installatie eerst OpenFirmware geïnstalleerd moet worden, zijn zij de experts op dat gebied.