Anpassningar ] [ Debian för PowerPC ] [ Utveckling ] [ Dokumentation ] [ Installation ]

Debian GNU/Linux sida för PowerPC/PowerMac

Här är några glimtar från installationen av Debian på PowerMac. För en detaljerad instruktion, gå till Installationsmanualen. Debians installationsteam har lagt ner många långa timmar på att svara på dina frågor i förväg och ge dig en utmärkt skriftlig vägledning när du installerar Debian.

Det är helt klart möjligt, och för Nya Världens Macar med riktigt smidiga lösningar, såsom dubbla startsystem med Debian PowerMac och MacOS och/eller MacOS X. Om du planerar att göra en ny installation av MacOS X bör du dock göra den först, då MacOS X:s installation är väldigt fientlig till existerande system. Snart kan du också ha möjligheten att köra Debian inuti ett Darwin-system.

Debianinstallationen använder en kärna ur 2.6-serien. Känran skall stöda merparten av PowerMac-maskinvara. En kärna ur 2.4-serien är tillgänglig för användare som behöver externt skeppade moduler som inte uppdaterats till 2.6-versionen. Vi rekommenderar dock inte att denna kärna används.

Du behöver partitionera din disk; Linux måste installeras på sin egen partition. Om du bara har en disk, innebär det att du måste göra en säkerhetskopia av allting på systemet och sedan återställa det när du partitionerat disken. En del partitioneringsprogram från tredjepart kan klara att ”krympa” en partition så att du får plats för en ny partition på disken utan att förstöra det som redan finns där, men det är ändå tillrådigt med en säkerhetskopia. ”Drive Setup” har inte den möjligheten, det raderar hela disken.

1 Gbyte är förmodligen tillräckligt för att experimentera med Linux. Du kan klara dig med mindre, kanske så lite som 400 Mbyte för ett riktigt enkelt system, men det är mer än troligt att du vill ha mer än bara det grundläggande.

Efter att ha partitionerat disken behöver du skaffa en installations-cd eller ladda ner installationssystemet. När du väl sätter igång med installationen (förslagsvis med installationsmanualen i handen) kommer det troligen ta 2 eller 3 timmar att bli klar. En erfaren installatör kan få en grundläggande installation gjord på under en halv timme.

Om du ogillar kommandoraden, installera det grafiska gränssnittet X när du är klar med det grundläggande systemet. Men tänk över det: det finns en kraftfull värld i Linux kommandorad. En del saker som är mycket svåra att göra i ett grafiskt gränssnitt är mycket snabba och effektiva att göra på kommandoraden. Dessutom, eftersom Linux är baserat på kommandoraden, så finns det en del saker som bara gå att göra från den. Det förvalda systemet sätter upp 6 konsoller för kommandorads-interface, och en grafisk. Du kan göra en massa arbete i de konsollerna medan du surfar på nätet... och på så sätt kan du få det bästa av allt.

PowerPC fungerar mycket bra med Linux. Den är väl sedd i stora delar av Linuxvärlden. Ha kul, och kom ihåg att ge något tillbaka!

För hjälp med Quik på Gamla Världens Macar, se http://penguinppc.org/bootloaders/quik/

För detaljerad information om de olika Mac-modellerna och i synnerhet information om att jobba med OpenFirmware med en specifik modell, se NetBSDs PowerPC-modellista. Eftersom deras installation kräver att man först får igång OpenFirmware är de experter på det angreppssättet.