Anpassningar ] [ Debian för Sparc ] [ Tack ] [ Anpassa ] [ Problem ]

Debian SPARC Errata

Denna sida innehåller en lista på välkända problem med Debian SPARC. Fokus är lagd på den stabila utgåvan (eller frysningen, om lämpligt), eftersom dessa problem behandlas mycket mer sällan, och påverkar en större mängd personer.

Följande lista med problem är inte ett försök att ersätta Debians felrättningssystem (BTS). Huvudsyftet med denna information är att minska förvirringen hos användarna, minska trafiken på sändlistorna, och att förklara lösningar tills felen är rättade. Om det finns ett felnummer associerat till ett problem, så kommer vi lista det här.

Fönstersystemet X

Problem relaterade till fönstersystemet X.

Hur vet jag vilken X-server jag skall köra?

Detta beror på din maskin och vilken framebuffer (vilket grafikkort) du har installerat. Följande lista på X-server-paket bör hjälpa -- välj den som matchar din hårdvara och installera paketet (och sätt den som standard X-server när du blir tillfrågad under installationen).

xserver-xsun
Används för de flesta Sun och kloners 8-bitars framebuffers, så som CG3, CG6, osv. Stöder även svartvitt läge.
xserver-xsun-mono
Används för BWTWO och andra svartvita framebuffers, eller för att använda framebuffers med färgmöjlighet i svartvitt läge.
xserver-xsun24
X-server som stödjer 24-bitars färg -- lämplig för 24-bitar framebuffers som stöds av Linuxkärnan. Inte allt för många kan använda detta.
xserver-mach64
Använd denna X-server för ATI-Rage-framebuffers, som hittas på många PCI-baserade UltraSPARC-maskiner.

Problem med Mach64-Servern

Denna server söker endast efter en framebuffer på /dev/fb0. Du kan behöva leka runt med symboliska länkar för att fejka den.