Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Εγκαθιστώντας το Debian 12.5

Για να εγκαταστήσετε το Debian 12.5 (bookworm), μεταφορτώστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εικόνες (όλες οι εικόνες CD/DVD για i386 και amd64 μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε κλειδιά USB):

Blu-ray (μέσω jigdo)

άλλες εικόνες (netboot, ευέλικτα κλειδιά usb , κλπ.)

Σημειώσεις

Τεκμηρίωση

Αν χρειάζεστε ένα μοναδικό κείμενο πριν την εγκατάσταση, διαβάστε το Το πώς της Εγκατάστασης, μια γρήγορη περιήγηση στη διαδικασία εγκατάστασης. Άλλες πηγές χρήσιμης τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν:

Παροράματα

Αυτή είναι μια λίστα γνωστών προβλημάτων του Εγκαταστάτη που έρχεται με την έκδοση Debian 12.5. Άν έχετε εμπειρία ενός προβλήματος εγκαθιστώντας το Debian και δεν το βλέπετε να αναφέρεται εδώ, παρακαλούμε στείλτε μας μια αναφορά εγκατάστασης περιγράφοντας το πρόβλημα ή ελέγξτε το wiki για άλλα γνωστά προβλήματα.

Παροράματα για την έκδοση 12.0

Βελτιωμένες εκδόσεις του συστήματος εγκαταστήσετες αναπτύσσονται για την επόμενη έκδοση του Debian, και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να εγκαταστήσετε την έκδοση bookworm. Για λεπτομέρειες δείτε τη σελίδα Σελίδα του σχεδίου του Εγκαταστάτη του Debian.