Installera Debian 12.6

För att installera Debian 12.6 (Bookworm), hämta någon av dessa avbildningar (alla i386- och amd64- CD/DVD-avbildningar kan även användas på USB-minnen):

Blu-ray (via jigdo)

andra avbildningar (netboot, flexibelt usb-minne, osv.)

Kommentarer

Dokumentation

Om du endast kommer att läsa ett dokument innan du installerar, läs installationshjälp, en snabbgenomgång av installationsprocessen. Annan användbar dokumentation inkluderar:

Kända problem

Detta är en listas på kända problem i installeraren som skeppas med Debian 12.6. Om du har haft problem med att installera Debian och inte kan se ditt problem i listan här, vänligen skicka oss en installationsrapport (på engelska) som beskriver problemet eller kontrollera wikin efter andra kända problem.

Kända problem i utgåva 12.0

Förbättrade versioner av installationssystemet utvecklas för nästa Debianutgåva, och kan också användas för att installera Bookworm. För detaljer, se sidan för projektet Debian-Installer.