Προσοχή! Αυτή η μετάφραση είναι πολύ παλιά, παρακαλούμε δείτε το αυθεντικό κείμενο.

Πληροφορίες κυκλοφορίας της έκδοσης Debian “bookworm”

Η έκδοση Debian 12.5 κυκλοφόρησε στις 10 Φεβρουαρίου 2024. Debian 12.0 was initially released on 10 Ιουνίου 2023. Η κυκλοφορία περιείχε μείζονες αλλαγές, που περιγράφονται στην Ανακοίνωση τύπου και στις Σημειώσεις της Έκδοσης.

Για να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε το Debian, δείτε την σελίδα με τις πληροφορίες Εγκατάστασης και τον Οδηγό Εγκατάστασης. Για να κάνετε μια αναβάθμιση από μια παλιότερη έκδοση του Debian, δείτε τις οδηγίες στη σελίδα Σημειώσεις της Έκδοσης.

Αρχιτεκτονικές υπολογιστών που υποστηρίζονται στην αρχική κυκλοφορία της έκδοσης bookworm:

Αντίθετα με τις εποθυμίες μας. ίσως υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία αυτή, παρ' όλο που έχει δηλωθεί ως σταθερή. Έχουμε καταρτίσει μια λίστα με τα πιο σημαντικά γνωστά προβλήματα, ενώ μπορείτε πάντα να μας αναφέρεται άλλα ζητήματα.

Τέλος, αλλά όχι με λιγότερη σημασία, έχουμε μια λίστα με τους ανθρώπους που αξίζουν τα εύσημα για την πραγματοποίηση της κυκλοφορίας αυτής της έκδοσης.