Προσοχή! Αυτή η μετάφραση είναι πολύ παλιά, παρακαλούμε δείτε το αυθεντικό κείμενο.

Πληροφορίες κυκλοφορίας της έκδοσης Debian “bullseye”

Το Debian 11.10 κυκλοφόρησε στις 29 Ιουνίου 2024. Debian 11.0 was initially released on 14 Αυγούστου 2021. The release included many major changes, described in our press release and the Release Notes.

Το Debian 11 αντικαταστήθηκε από την έκδοση Debian 12 (bookworm).

Για να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε το Debian, δείτε την σελίδα πληροφορίες Εγκατάστασης και τον Οδηγό Εγκατάστασης. Για να αναβαθμίσετε από μια παλιότερη έκδοση του Debian, δείτε τις οδηγίες στις Σημειώσεις της Έκδοσης.

Υπολογιστικές αρχιτεκτονκές που υποστηρίζονται στην αρχική κυκλοφορία του bullseye:

Σε αντίθεση με τις επιθυμίες μας, ίσως υπάρχουν μερικά προβλήματα στην έκδοση, έστω και αν έχει αναγγελθεί ως σταθερή. Έχουμε ετοιμάσει μια λίστα με τα σημαντικότερα γνωστά προβλήματα, και πάντα, βέβαια, μπορείτε να αναφέρετε περισσότερα προβλήματα σε μας.

Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, έχουμε φτιάξει μια λίστα ατόμων που αξίζουν τα εύσημα για την πραγματοποίηση της κυκλοφορίας αυτής της έκδοσης.