Debian GNU/Linux 4.0 -- Errata

Beveiligingsproblemen

Het Debian veiligheidsteam brengt updates uit voor pakketten uit de stabiele release waarin problemen in verband met beveiliging vastgesteld werden. Raadpleeg de beveiligingspagina's voor informatie over eventuele beveiligingsproblemen die in etch ontdekt werden.

Als u APT gebruikt, voeg dan de volgende regel toe aan /etc/apt/sources.list om toegang te hebben tot de laatste beveiligingsupdates:

  deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib non-free

Voer daarna apt-get update uit, gevolgd door apt-get upgrade.

Tussenreleases

Soms, in het geval van diverse kritieke problemen of beveiligingsupdates, wordt de uitgebrachte distributie bijgewerkt. Een dergelijke bijwerking wordt gewoonlijk aangeduid als een tussenrelease.

Zie de ChangeLog voor details over wijzigingen tussen 4.0r0 en 4.0r9.

Verbeteringen voor de uitgebrachte stabiele distributie gaan dikwijls door een uitgebreide testperiode voordat ze in het archief worden aanvaard. Deze verbeteringen zijn echter wel beschikbaar in de map dists/etch-proposed-updates van elke Debian archief-spiegelserver.

Als u APT gebruikt om uw pakketten bij te werken, dan kunt u de voorgestelde updates installeren door de volgende regel toe te voegen aan /etc/apt/sources.list:

  # voorgestelde toevoegingen aan een tussenrelease van 4.0
  deb http://archive.debian.org/debian proposed-updates main contrib non-free

Voer daarna apt-get update uit, gevolgd door apt-get upgrade.

Installatiesysteem

Raadpleeg voor informatie over errata en updates van het installatiesysteem de pagina met installatie-informatie.