Debian GNU/Linux 2.2 -- Errata

Debian GNU/Linux 2.2 werd vervangen door Debian GNU/Linux 3.0 ("woody"). Beveiligingsupdates zijn stopgezet vanaf 30 juni 2003. Raadpleeg de resultaten van de enquête van het beveiligingsteam voor meer informatie.

Beveiligingszaken

Het Debian-beveiligingsteam zorgt voor updates van pakketten in de stabiele release voor geïdentificeerde beveiligingsproblemen. Bekijk de beveiligingspagina's voor informatie over alle geïdentificeerde beveiligingszaken in `potato'.

Als u APT gebruikt, voeg dan volgende regel toe aan /etc/apt/sources.list om toegang te hebben tot de laatste beveiligingsupdates:

  deb http://security.debian.org/ potato/updates main contrib non-free

Voer daarna apt-get update uit, gevolgd door apt-get upgrade.

Tussenreleases

Soms, in geval van verschillende kritieke problemen of beveiligingsupdates wordt de uitgebrachte distributie bijgewerkt. Normaal gesproken worden ze aangeduid als tussenreleases.

Zie de ChangeLog (en ChangeLog voor non-US) voor details over de wijzigingen.

Verbeteringen in de uitgebrachte stabiele distributie gaan regelmatig door een uitgebreide testperiode alvorens ze worden aanvaard in het archief. Echter, deze verbeteringen zijn wel beschikbaar in de dists/potato-proposed-updates-map van elke Debian-archiefspiegelserver (en op dezelfde lokatie op onze non-US server en zijn spiegelservers).

Als u apt gebruikt voor uw pakketupdates, kunt u de voorgestelde updates installeren door de volgende regel toe te voegen aan /etc/apt/sources.list:

  # voorgestelde updates voor een 2.2 tussenrelease
  deb http://archive.debian.org dists/potato-proposed-updates/
  deb http://archive.debian.org/debian-non-US dists/potato-proposed-updates/

Voer daarna apt-get update uit, gevolgd door apt-get upgrade.

Niet-officiële ondersteuning voor een geïnternationaliseerde installatie

Een geïnternationaliseerde versie van het installatiesysteem voor i386 is beschikbaar (https://people.debian.org/~aph/current-i18n/) voor testdoeleinden en voor gebruik. U moet de versies 'idepci' of 'compact' gebruiken.

Omdat het geïnternationaliseerd installatiesysteem nog met een aantal problemen kampt, is het onwaarschijnlijk dat het officieel zal opgenomen worden in een tussenrelease van Potato. We kunnen alleen maar hopen dat we het voor elkaar krijgen voor woody.

Niet-officiële ondersteuning voor ReiserFS

Er schijnen ten minste twee niet-officiële versies van het installatiesysteem voor i386 te zijn die ReiserFS ondersteunen.

De ene versie is van John H. Robinson, IV, en is beschikbaar met enkele instructies op http://chao.ucsd.edu/debian/boot-floppies/.

De andere is van Marc A. Volovic en is beschikbaar op http://www.bard.org.il/~marc/linux/rfs/.

Niet-officiële ondersteuning voor de Linux Kernel 2.4

Adrian Bunk heeft gezorgd voor een aantal pakketten voor i386 Potato-systemen die compatibiliteit bieden voor de Linux Kernel 2.4.x. Lees http://www.fs.tum.de/~bunk/kernel-24.html voor instructies, waarschuwingen en aan /etc/apt/sources.list toe te voegen regels.