Het mechanisme van proposed-updates

Alle wijzigingen aan de uitgebrachte stabiele (en oude stabiele) distributie ondergaan een langere testperiode voordat ze in het archief worden geaccepteerd. Elke dergelijke update van de stabiele (oude stabiele) release wordt een tussenrelease genoemd.

De voorbereiding van tussenreleases gebeurt via het mechanisme van proposed-updates. Bijgewerkte pakketten worden geüpload naar een aparte wachtrij met als naam p-u-new (o-p-u-new), voordat ze worden geaccepteerd in proposed-updates (oldstable-proposed-updates).

Om deze pakketten te gebruiken met APT, kunt u de volgende regels toevoegen aan uw bestand sources.list:

  # voorgestelde updates voor de volgende tussenrelease
  deb http://ftp.us.debian.org/debian bookworm-proposed-updates main contrib non-free non-free-firmware

Merk op dat dit beschikbaar is op de /debian/ spiegelservers. Het is niet nodig om deze specifieke spiegelserver te gebruiken. De bovenstaande keuze voor ftp.us.debian.org is enkel bij wijze van voorbeeld.

Nieuwe pakketten arriveren in proposed-updates wanneer ontwikkelaars van Debian ze ofwel uploaden naar proposed-updates (oldstable-proposed-updates), of naar stable (oldstable). Het uploadproces wordt beschreven in de referentiehandleiding voor ontwikkelaars.

Merk op dat pakketten uit security.debian.org automatisch gekopieerd worden naar de map p-u-new (o-p-u-new). Tegelijkertijd worden pakketten die direct naar proposed-updates (oldstable-proposed-updates) worden geüpload, niet door het Debian beveiligingsteam gecontroleerd.

De huidige lijst van pakketten die zich in de wachtrij p-u-new (o-p-u-new) bevinden is te zien op https://release.debian.org/proposed-updates/stable.html (https://release.debian.org/proposed-updates/oldstable.html).