proposed-updates-mekanismen

Alla ändringar till den släppta, stabila (stable) (och gamla stabila, oldstable) utgåvan genomgår en utökad uttestningsperiod innan de accepteras till arkivet. Varje sådan uppdatering av den (gamla) stabila utgåvan kallas en punktutgåva.

Förberedelserna till punktutgåvorna sker genom proposed-updates-mekanismen. Uppdaterade paket laddas upp till en separat kö som kallas p-u-new (o-p-u-new) innan de accepteras till proposed-updates (oldstable-proposed-updates).

För att använda dessa paket med APT, kan du lägga till följande rader i din fil sources.list:

  # föreslagna uppdateringar till nästa punktutgåva
  deb http://ftp.us.debian.org/debian bookworm-proposed-updates main contrib non-free non-free-firmware

Observera att de maskiner som speglar /debian/ kommer ha dessa filer, så det är inte nödvändigt att använda just denna server. Valet ovan av ftp.us.debian.org är bara ett exempel.

Nya paket kan anlända i proposed-updates när Debianutvecklare laddar upp dem till antingen proposed-updates (oldstable-proposed-updates), eller stable (oldstable). Uppladdningsprocessen beskrivs i Utvecklarreferensen.

Det bör noteras att paket från security.debian.org kopieras till katalogen p-u-new (o-p-u-new) automatiskt. Samtidigt kan det vara bra att veta att paket som laddas upp direkt till proposed-updates (oldstable-proposed-updates) inte övervakas av Debians säkerhetsgrupp.

Den aktuella listan över paket som ligger i kön till p-u-new (o-p-u-new) kan ses på https://release.debian.org/proposed-updates/stable.html (https://release.debian.org/proposed-updates/oldstable.html).