Releases van Debian-- Problemen rapporteren

Met de Notities bij de release

Fouten in de Notities bij de release moeten als een bug gerapporteerd worden tegen het pseudo-pakket release-notes. Discussies over dit document worden gecoördineerd via de mailinglijst debian-doc op <debian-doc@lists.debian.org>.

Met de installatie

Indien u problemen ervaart met het installatiesysteem, zou u een bug moeten rapporteren tegen het pakket installation-reports. Vul het rapportsjabloon in, zodat u zeker bent dat u alle noodzakelijke informatie verstrekt.

Indien u suggesties of correcties heeft voor de Installatiehandleiding, zou u die als bugs moeten rapporteren tegen installation-guide, wat het bronpakket is waarin die documentatie onderhouden wordt.

Indien u iets wilt melden in verband met het installatiesysteem dat niet geschikt is om als bug gerapporteerd te worden (bijv. als u niet echt zeker bent dat het wel een bug is, of het is niet duidelijk welk onderdeel van het systeem problematisch is, enz.), zou u wellicht een e-mail moeten sturen naar de mailinglijst <debian-boot@lists.debian.org>.

Met een opwaardering

Indien u problemen ondervindt bij het opwaarderen van uw systeem vanaf een eerdere release, stuur dan een bug tegen het pakket upgrade-reports, wat het pseudo-pakket is dat gebruikt wordt om dat soort informatie op te volgen. Om meer informatie te bekomen over hoe u opwaarderingsrapporten kunt insturen, kunt u de Notities bij de release lezen.

Elk ander probleem

Indien u na de installatie problemen ervaart met het systeem, zou u moeten trachten te achterhalen welk pakket er de problemen veroorzaakt en een bug rapporteren tegen dat pakket.