Debianutgåvor -- Rapportera problem

Med Versionsfakta

Fel i Versionsfakta skall felrapporteras mot pseudo-paketet release-notes. Diskussioner om det dokumentet koordineras genom sändlistan debian-doc på <debian-doc@lists.debian.org>.

Med installationen

Om du har ett problem med installationssystemet, rapportera vänligen fel mot paketet installation-reports. Fyll i rapportmallen för att säkerställa att du inkluderar all nödvändig information.

Om du har förslag eller rättningar för Installationsguiden, bör du rapportera dessa som fel mot paketet installation-guide, som är källkodspaketet i vilket den dokumentationen underhålls.

Om du har problem med installationssystemet som inte är lämpliga för en felrapport (t.ex. om du inte är säker på om det är ett fel eller inte, det är oklart vilken del av systemet som är det problematiska, osv.) så bör du antagligen skicka ett meddelande till sändlistan <debian-boot@lists.debian.org>.

Med en uppgradering

Om du har problem vid uppgradering av ditt system från en tidigare utgåva, var vänlig och skicka en felrapport mot paketet upgrade-reports, som är pseudo-paketet som används för att spåra sådan information. För mer information om hur man skickar in felrapporter, vänligen se Versionfakta.

Övriga problem

Om du har problem med systemet efter installation, bör du söka upp det problematiska paketet och skicka in en felrapport mot det paketet.