Нестабилната дистрибуция (sid)

Кодовото име на дистрибуцията за разработка на Дебиан е „sid“, наричана още „unstable“ (нестабилна). Повечето от разработваните пакети за Дебиан се появяват първо в нея. Дистрибуцията никога не се издава директно. Вместо това пакетите преминават в тестовата дистрибуция, от където се създават стабилните издания.

Имайте предвид, екипът по сигурността не се грижи за обновяването на нестабилната дистрибуция. За повече информация прочетете отговори на често задавани въпроси за екипа по сигурността.

Дистрибуцията „sid“ е обект на сериозни промени и обновявания на библиотеки. Това може да доведе до нестабилна система, съдържаща пакети, които не могат да бъдат инсталирани поради липсващи библиотеки или зависимости, които не могат да бъдат удовлетворени и т.н. Използвайте я на собствена отговорност!