Den ustabile distribusjonen (sid)

Kodenavnet på Debians utviklingutgave er sid, også kalt unstable (ustabil). Det meste av Debians utviklingsarbeid lastes opp til denne distribusjonen. Distribusjonen vil aldri bli utgitt. I stedet for vil pakker fra den bevege seg til testing-distribusjonen og derfra til en ordentlig utgivelse.

Merk deg at sikkerhetsoppdateringer til unstable-distribusjonen ikke håndteres av sikkerhetsteamet. Derfor mottar unstable ikke sikkerhetsoppdateringer jevnlig. For flere opplysninger se sikkerhetsteamets OSS.

I sid kan man forvente store endringer og utskiftinger av bibliotek. Dette kan resultere i et meget ustabilt system som inneholder pakker som ikke kan installeres på grunn av manglende bibliotek, avhengigheter som ikke kan oppfylles, osv. Bruk den på ditt eget ansvar!