Dystrybucja niestabilna (sid)

Dystrybucja rozwojowa Debiana nosi nazwę sid, będącą aliasem dla niestabilnej. Większość nowych wersji pakietów jest umieszczana właśnie w niej. Nie zostanie ona nigdy wydana, zamiast tego pakiety znajdujące się w niej będą kopiowane do dystrybucji testowej a następnie do właściwej edycji.

Należy zwrócić uwagę na to, że grupa bezpieczeństwa nie zajmuje się aktualizacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w unstable. Dlatego edycja ta nie otrzymuje ich na czas. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w FAQ grupy bezpieczeństwa.

sid jest miejscem dużych zmian i aktualizacji bibliotek. Często powoduje to powstanie bardzo niestabilnego systemu, zawierającego pakiety, których nie da się zainstalować z powodu brakujących bibliotek, niespełnionych zależności itp. Używaj jej wyłącznie na własne ryzyko!