Debian 6.0 -- Errata

Beveiligingsproblemen

Debian 6.0 'Squeeze' heeft het einde bereikt van de tijdlijn voor zijn reguliere beveiligingsondersteuning. Het Squeeze LTS-team biedt voortgezette beveiligingsondersteuning voor deze distributie.

Houd er rekening mee dat deze updates niet via de reguliere beveiligingsspiegelservers worden verspreid; in plaats daarvan moet u de pakketbron squeeze-lts toevoegen om er gebruik van te kunnen maken.

Als u APT gebruikt, voeg dan de volgende regel toe aan /etc/apt/sources.list om toegang te hebben tot de laatste beveiligingsupdates:

  deb http://http.debian.net/debian/ squeeze-lts main contrib non-free

Voer daarna apt-get update uit, gevolgd door apt-get upgrade.

Tussenreleases

Soms, in het geval van diverse kritieke problemen of beveiligingsupdates, wordt de uitgebrachte distributie bijgewerkt. Een dergelijke bijwerking wordt gewoonlijk aangeduid als een tussenrelease.

Zie de ChangeLog voor details over wijzigingen tussen 6.0.0 en 6.0.10.

Verbeteringen voor de uitgebrachte stabiele distributie gaan dikwijls door een uitgebreide testperiode voordat ze in het archief worden aanvaard. Deze verbeteringen zijn echter wel beschikbaar in de map dists/squeeze-proposed-updates van elke Debian archief-spiegelserver.

Als u APT gebruikt om uw pakketten bij te werken, dan kunt u de voorgestelde updates installeren door de volgende regel toe te voegen aan /etc/apt/sources.list:

  # voorgestelde toevoegingen aan een tussenrelease van 6.0
  deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze-proposed-updates main contrib non-free

Voer daarna apt-get update uit, gevolgd door apt-get upgrade.