Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Εγκαθιστώντας την έκδοση του Debian 11.0

Για να εγκαταστήσετε το Debian 11.0 (bullseye), μεταφορτώστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εικόνες (όλες οι εικόνες CD/DVD για i386 και amd64 μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και σε κλειδιά USB):

εικόνα netinst CD (γενικά 150-280 MB)

Blu-ray (μέσω jigdo)

άλλες εικόνες (netboot, ευέλικτα κλειδιά usb, κλπ.)

Αν κάποιος τύπος υλικού στο σύστημά σας απαιτεί τη φόρτωση μη ελεύθερου υλισμικού μαζί με τον οδηγό συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα συμπιεσμένα αρχεία συνηθισμώνων πακέτων υλισμικού ή να μεταφορτώσετε μια ανεπίσημη εικόνα που περιέχει αυτό το μη ελεύθερο υλισμικό. Οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα συμπιεσμένα αρχεία και γενικές πληροφορίες για τη φόρτωση υλισμικού κατά τη διάρκεια μιας εγκατάστασης μπορούν να βρεθούν στον Οδηγό Εγκαταστάσης (δείτε την Τεκμηρίωση παρακάτω).

netinst (γενικά 240-290 MB) μη ελεύθερες εικόνες CD με υλισμικό

Σημειώσεις

Τεκμηρίωση

Αν πρέπει να διαβάσετε ένα μόνο κείμενο πριν από την εγκατάσταση, τότε διαβάστε το , μια γρήγορη περιήγηση στη διαδικασία εγκατάστασης. Άλλες πηγές χρήσιμης τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν:

Παροράματα

Αυτή είναι μια λίστα γνωστών προβλημάτων για τον εγκαταστάτη που έρχεται με το Debian 11.0. Αν συναντήσατε κάποιο πρόβλημα εγκαθιστώντας το Debian και δεν το βλέπετε στην παρούσα λίστα, παρακαλούμε στείλτε μας μια αναφορά εγκατάστασης που να περιγράφει το πρόβλημα ή ελέγξτε το Wiki για άλλα γνωστά προβλήματα.

Παροράματα για την έκδοση 11.0

Υλισμικό που απαιτείται για μερικές κάρτες ήχου
Φαίνεται ότι υπάρχει ένας αριθμός καρτών ήχου που απαιτούν την φόρτωση υλισμικού για να μπορέσουν να εκπέμψουν ήχο. Αρχίζοντας με την έκδοση Bullseye, ο εγκαταστάτης δεν μπορεί να φορτώσει αυτό το υλισμικό νωρίς στη διαδικασία, κάτι που σημαίνει ότι η σύνθεση ομιλίας δεν είναι εφικτή με τέτοιες κάρτες. Μια πιθανή παράκαμψη του προβλήματος είναι η σύνδεση μιας άλλης κάρτας ήχου που να μην χρειάζεται τέτοιο υλισμικό. Δείτε τη σελίδα umbrella bug report για να παρακολουθείτε την εξέλιξη των προσπαθειών μας.

Βελτιωμένες εκδόσεις του συστήματος εγκατάστασης είναι υπό ανάπτυξη για την επόμενη κυκλοφορία του Debian, και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να εγκαταστήσετε το Debian bullseye. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα του σχεδίου του Εγκαταστάτη του Debian.