Εγκαθιστώντας το Debian 10.9

Για εικόνες εγκατάστασης και τεκμηρίωση σχετικά με το πώς να εγκαταστήσετε την έκδοση bullseye (που είναι αυτή τη στιγμή η δοκιμαστική έκδοση), δείτε τη σελίδα ο Εγκαταστάτης του Debian.

Για να εγκαταστήσετε το Debian 10.9 (buster), μεταφορτώστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω εικόνες (όλες οι εικόνες CD/DVD για τις αρχιτεκτονικές i386 και amd64 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και σε κλειδί USB):

εικόνες CD netinst (γενικά 170-470 MB)

Blu-ray (μέσω jigdo)

άλλες εικόνες (netboot, flexible usb stick, κλπ.)

Αν οποιοδήποτε από το υλικό στο σύστημά σας απαιτεί τη φόρτωση μη-ελεύθερου λογισμικού με τον οδηγό της συσκευής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα συμπιεσμένα αρχεία διαδεδομένων πακέτων υλισμικού (firmware) ή να μεταφορτώσετε μια ανεπίσημη εικόνα που περιλαμβάνει αυτό το μη-ελεύθερο υλισμικό. Οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα συμπιεσμένα αρχεία και γενικές πληροφορίες σχετικά με τη φόρτωση υλισμικού στη διάρκεια μιας εγκατάστασης μπορούν να βρεθούν στον Οδηγό Εγκατάστασης (δείτε την τεμκηρίωση παρακάτω).

netinst (γενικά 240-290 MB) μη-ελεύθερες εικόνες CD με υλισμικό

Σημειώσεις

Τεκμηρίωση

Αν πρόκειται να διαβάστε ένα και μόνο κείμενο πριν την εγκατάσταση, τότε διαβάστε το Installation Howto, μια γρήγορη περιήγηση στη διαδικασία εγκατάστασης. Άλλη χρήσιμη τεκμηρίωση περιλαμβάνει:

Παροράματα

Αυτή είναι μια λίστα με γνωστά προβλήματα του εγκαταστάτη πο περιλαμβάνεται με την έκδοση του Debian 10.9. Αν είχατε κάποιο πρόβλημα με την εγκατάσταση του Debian και δεν βλέπετε το πρόβλημα αυτό να περιέχεται στην παρούσα λίστα, παρακαλούμε στείλτε μας μια αναφορά εγκατάστασης περιγράφοντας το πρόβλημα ή ελέγξτε το wiki για άλλα γνωστά προβλήματα.

Παροράματα για την έκδοση 10.0

Βελτιωμένες εκδόσεις του συστήματος εγκατάστασης είναι υπό ανάπτυξη για την επόμενη κυκλοφορία του Debian, και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να εγκαταστήσετε το Debian buster. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα το To Σχέδιο του Εγκαταστάτη το Debian.