Πληροφορίες της έκδοσης του Debian “buster”

Το Debian 10.10 κυκλοφόρησε στις 19 Ιουνίου 2021. Το Debian 10.0 κυκλοφόρησε αρχικά στις 06 Ιουλίου 2019. Η έκδοση περιλαμβάνει πολλές μεγάλες αλλαγές οι οποίες περιγράφονται στο Δελτίο Τυπου και τις Σημειώσεις της έκδοσης.

Για την απόκτηση και εγκατάσταση του Debian, δείτε τη σελίδα πληροφορίες εγκατάστασης και τον Οδηγό Εγκατάστασης. Για να κάνετε αναβάθμιση από μια παλιότερη έκδοση του Debian, δείτε τις οδηγίες στις Σημειώσεις της έκδοσης.

Οι ακόλουθες αρχιτεκτονικές υπολογιστών υποστηρίζονται σ' αυτή την έκδοση:

Παρά τις επιθυμίες μας, μπορεί να υπάρχουν μερικά προβλήματα στην παρούσα έκδοση, να και έχει ανακηρυχθεί σταθερή. Έχουμε κάνει μια λίστα με τα σημαντικότερα γνωστά προβλήματα, και μπορείτε πάντα να αναφέρετε οποιαδήποτε άλλα ζητήματα σε μας.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, έχουμε δημιουργήσει μια λίστα των ανθρώπων που αξίζουν την αναγνώριση για την πραγματοποίηση αυτής της έκδοσης.