N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

Debian “stretch” release-informatie