Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Πληροφορίες έκδοσης Debian “bullseye”

Η κωδική ονομασία της επόμενης μείζονος έκδοσης του Debian μετά την buster είναι bullseye.

Αυτή η έκδοση ξεκίνησε ως ένα αντίγραφο της έκδοσης buster, και βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που λέγεται δοκιμαστική (testing) . Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα δεν ενδέχεται να "χαλάσουν" τόσο άσχημα όσο με την ασταθή ή την πειραματική διανομή, επειδή τα πακέτα επιτρέπεται να μπουν στη διανομή αυτή μόνο μετά από το πέρασμα μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί γι' αυτά αναφορές με σφάλματα κρίσιμης για την έκδοση σοβαρότητας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ομάδα ασφαλείας δεν διαχειρίζεται ακόμα αναβαθμίσεις ασφαλείας για τη δοκιμαστική (testing) διανομή. Συνεπώς, η δοκιμαστική διανομή δεν λαμβάνει έγκαιρα αναβαθμίσεις ασφαλείας. Σας ενθαρρύνουμε, αν χρειάζεστε αναβαθμίσεις ασφαλείας, να αλλάξετε, προς το παρόν, το αρχείο sources.list από τη δοκιμαστική στη σταθερή διανομή (buster). Δείτε επίσης την αντίστοιχη γραμμή στη σελίδα Συχνών ερωτήσεων της Ομάδας ασφαλείας για τη δοκιμαστική διανομή.

Ίσως υπάρχει διαθέσιμη μια προκαταρκτική έκδοση των σημειώσεων της έκδοσης. Παρακαλούμε επίσης ελέγξτε τις προτεινόμενες προσθήκες στις σημειώσεις της έκδοσης.

Για εικόνες αρχείων της εγκατάστασης και τεκμηρίωση σχετικά με το πώς να εγκαταστήσετε τη δοκιμαστική έκδοση, δείτε τη σελίδα του Εγκαταστάτη του Debian.

Για περισσότερα σχετικά με το πώς δουλεύει η δοκιμαστική διανομή,ελέγξτε τις πληροφορίες των προγραμματιστών/στριών σχετικά με αυτήν.

Κόσμος ρωτάει συχνά αν υπάρχει ένα μοναδικός μετρητής προόδου για την έκδοση. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, αλλά μπορούμε να σας παραπέμψουμε σε αρκετά σημεία που περιγράφουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η κυκλοφορία αυτής της έκδοσης:

Επιπλέον, αναφορές για τη γενική κατάσταση της διανομής εκδίδονται από τον διαχειριστή της έκδοσης στη λίστα αλληλογραφίας debian-devel-announce.