Versionsfakta för Debian “Trixie”

Kodnamnet för nästa Debianutgåva efter Bookworm är Trixie.

Denna utgåva startade som en kopia på Bookworm och är för närvarande i ett läge som kallas testing. Detta betydera att saker inte ska gå sönder så illa som i unstable eller den experimentella distributionen, efter som paket tillåts endast att komma in i denna distribution efter en viss tid har gått, samt när dom inte har några utgåvekritiska fel rapporterade mot sig.

Vänligen notera att säkerhetsuppdateringar för uttestningsdistributionen inte hanteras av säkerhetsgruppen ännu. Därmed får uttestningsutgåvan inte säkerhetsuppdateringar i god tid. Du uppmuntras att ändra dina inlägg i din sources.list från testing till Bookworm för närvarande om du behöver säkerhetsstöd. Se även inlägget i Säkerhetsgruppens FAQ för testing-distributionen.

Det kan finnas ett utkast av versionsfakta tillgängligt. Vänligen kontrollera även föreslagna tillägg till versionsfakta.

För installationsavbildningar och dokumentation om hur du installerar testing, se sidan för Debianinstalleraren.

För att få reda på mer om hur testing-utgåvan fungerar, se utvecklarnas information om detta.

Folk frågar ofta om det finns en enkel förloppsmätare för utgåvan. Oturligt nog finns inte detta, men vi kan referera flera olika ställen som beskriver vad som behövs göras före utgåvan sker:

Utöver detta, så skickar den utgåveansvarige allmänna statusrapporter till sändlistan debian-devel-announce.