Rapporten van Debian

Debian publiceert en verspreidt rapporten of standpuntbepalingen over onderwerpen die verband houden met Vrije Software en de verspreiding ervan.

Beschikbare rapporten