Nota: El document original és més nou que aquesta traducció.

Contracte Social de Debian, Versió 1.0

Versió 1.0 ratificada el 5 de juliol de 1997. Reemplaçada per la Versió 1.1, ratificada el 26 d'abril de 2004.

Debian, els productors del sistema Debian GNU/Linux, han elaborat el Contracte Social de Debian. La part del contracte anomenat Principis del Software Lliure de Debian (DFSG), dissenyat inicialment com a conjunt de compromisos que acceptem respectar, ha estat adoptat per la comunitat de software lliure com a base de la Definició Open Source.


«Contracte Social» amb la comunitat del software lliure

 1. Debian romandrà 100% software lliure

  Prometem mantenir la Distribució GNU/Linux formada íntegrament per software lliure. Com que hi ha moltes definicions de software lliure, incloem més avall les directrius o principis que fem servir per a determinar si el software és «lliure». Donarem suport als nostres usuaris que desenvolupin i executin software no-lliure a Debian, però mai no farem dependre el sistema d'un element de software no-lliure.

 2. Compensarem a la comunitat de software lliure

  Quan escriguem nous components del sistema Debian, ho farem amb llicències de software lliure. Farem el millor sistema que puguem, de manera que el software lliure serà àmpliament distribuït i utilitzat. Proporcionarem correccions d'errors, millores, peticions d'usuaris, etc. als autors originals del software inclòs al nostre sistema.

 3. No amagarem problemes

  Mantindrem la nostra base de dades d'errors oberta al públic tothora. Els informes que els usuaris enviïn en línia tot seguit esdevindran visibles per a tothom.

 4. Les nostres prioritats són els nostres usuaris i el software lliure

  Ens guiarem per les necessitats dels nostres usuaris i de la comunitat de software lliure. Posarem llurs interessos primer en les nostres prioritats. Donarem suport a les necessitats dels nostres usuaris per a operar en diferents tipus d'entorns informàtics. No posarem entrebancs al software comercial que es tracti d'executar en sistemes Debian, i permetrem que d'altres facin distribucions de valor afegit a partir de software Debian i comercial, sense demanar cap retribució. Per a assolir aquests objectius, fornirem un sistema integrat d'alta qualitat, 100% software lliure, amb cap restricció legal que impedeixi aquest tipus d'utilització.

 5. Programes que no segueixen els nostres estàndards de software lliure

  Reconeixem que alguns dels nostres usuaris necessiten fer servir programes que no segueixen els Principis del Software Lliure de Debian. Per a aquests programes hem creat les zones «contrib» i «non-free» al nostre arxiu FTP. El software dins d'aquests directoris no forma part del sistema Debian, tot i que ha estat configurat per a fer-se servir amb Debian. Encoratgem els proveïdors de CD a llegir les llicències de paquets de software en aquests directoris i determinar si poden distribuir-los als seus CD. Així doncs, tot i que el software no-lliure no és part de Debian, en suportem l'ús, i fornim d'infraestructura (com ara el sistema de seguiments d'errors i les llistes de correu) per a paquets de software no-lliure.


Principis del Software Lliure de Debian (DFSG)

 1. Redistribució lliure

  La llicència d'un component de Debian no pot restringir a ningú de vendre o entregar el programa com a component d'una distribució constituïda amb programes de fonts diverses. La llicència no pot demanar cap taxa o retribució per tal venda.

 2. Codi Font

  El programa ha d'incloure el codi font, i ha de permetre la distribució tant del codi font com en forma compilada.

 3. Treballs derivats

  La llicència ha de permetre modificacions i treballs derivats, i cal també que permeti que siguin redistribuïts sota els mateixos termes que la llicència del programa original.

 4. Integritat del codi font de l'autor

  La llicència pot restringir la distribució del codi font modificat només si la llicència permet la distribució de «pedaços» («patch files») amb el codi font amb el propòsit de modificar el programa en compilar-lo. La llicència ha de permetre explícitament la distribució del programa construït a partir del codi font modificat. La llicència pot obligar a que els treballs derivats tinguin un nom o número de versió diferent del programa original. (Això és un compromís. El grup Debian encoratja els autors a no restringir de cap manera cap arxiu, font o binari.)

 5. Cap discriminació a persones o grups

  La llicència no ha de discriminar a cap persona o grup de persones.

 6. Cap discriminació a finalitats d'aplicació

  La llicència no ha de restringir a ningú de fer servir el programa amb una finalitat determinada. Per exemple, no pot restringir d'utilitzar el programa als negocis o de fer-lo servir a la enginyeria genètica.

 7. Distribució de llicència

  Els drets adjunts al programa han d'aplicar-se a tots aquells als qui es redistribueixi el programa sense cap obligació d'executar una llicència addicional a aquestes parts.

 8. La llicència no ha de ser específica a Debian

  Els drets adjunts al programa no han de dependre de que el programa sigui part d'un sistema Debian. Si el programa s'extreu i es fa servir o es distribueix sense Debian, tot mantenint però les condicions de la llicència del programa, tots aquells als qui el programa es redistribueixi han de tenir els mateixos drets que es garanteixen quan es troba dins d'un sistema Debian.

 9. La llicència no ha de contaminar un altre programa

  La llicència no ha de tenir restriccions sobre un altre programa que es distribueixi amb el programa llicenciat. Per exemple, la llicència no ha d'insistir en que tots els programes distribuïts sobre el mateix mitjà han de ser software lliure.

 10. Exemple de Llicències

  La «GPL», i les llicències «BSD», «Artistic» són exemples de llicències que considerem «lliures».

El concepte de manifestar el nostre «contracte social amb la comunitat del software lliure» va ser suggerit per Ean Schuessler. Aquest document va ser redactat com a esborrany per Bruce Perens, afinat pels desenvolupadors de Debian durant una conferència per mitjà de correu electrònic d'un mes de durada al juliol de 1997, i després acceptat com la política manifestada públicament del projecte Debian.

Bruce Perens posteriorment va eliminar les referències específiques a Debian dels Principis del Software Lliure de Debian per a crear «La Definició Open Source».

D'altres organitzacions poden fer servir i modificar aquest document. Si us plau, feu esment al Projecte Debian si ho feu.