Pažnja: Originalni dokument je noviji od ovog prijevoda.

Debianov društveni ugovor

Verzija 1.0 ratificirana 5. srpnja 1997. Nadomještena verzijom 1.1, ratificiranom 26. travnja 2004.

Debian, proizvođači sustava Debian GNU/Linux, su stvorili Debianov društveni ugovor. Debianove smjernice slobodnog softvera, u početku oblikovane kao skup obveza koje ćemo sami poštovati, je zajednica slobodnog softvera usvojila kao osnovu za Open Source Definition.


"Društveni ugovor" s Zajednicom slobodnog softvera

 1. Debian će ostati 100% slobodan softver

  Obećavamo održati distribuciju Debian GNU/Linux posve slobodnim softverom. Pošto postoji mnogo definicija slobodnog softvera, dolje navodimo smjernice po kojima odlučujemo je li program "slobodan". Podržavat ćemo svoje korisnike koji razvijaju i rade na neslobodnom softveru na Debianu, ali nikad nećemo sustav učiniti ovisnim o neslobodnom softveru.

 2. Vraćat ćemo Zajednici slobodnog softvera

  Kada pišemo nove dijelove Debian sustava, licencirat ćemo ih kao slobodan softver. Napravit ćemo najbolji sustav koji možemo, kako bi se slobodan softver rasprostranjeno distribuirao i koristio. Vraćat ćemo rješenja grešaka, poboljšanja, zahtjeve korisnika, itd. "uzvodnim" autorima programa uključenih u naš sustav.

 3. Nećemo tajiti probleme

  Držat ćemo svoju cijelu bazu podataka s izvještajima o greškama stalno otvorenu za pregled javnosti. Izvještaji koje korisnici računalno ispune odmah će postati vidljivi drugima.

 4. Naši prioriteti su naši korisnici i slobodan softver

  Vodit će nas potrebe naših korisnika i zajednice slobodnog softvera. U našim prioritetima njihove ćemo interese stavljati na prvo mjesto. Podržavat ćemo potrebe naših korisnika za radom u mnogim različitim vrstama računalnih okružja. Nećemo prigovarati komercijalnom softveru namijenjenom radu na Debian sustavima i dopuštat ćemo drugima stvaranje vrednijih distribucija koje sadrže i Debian i komercijalan softver, bez ikakve naplate s naše strane. Kako bismo podržali ove ciljeve, nudit ćemo integrirani sustav 100% slobodnog softvera visoke kvalitete, bez zakonskih ograničenja koja bi spriječila takve vrste korištenja.

 5. Programi koji ne poštuju naše standarde slobodnog softvera

  Priznajemo da je nekima od naših korisnika potrebno korištenje programa koji ne poštuju Debianove smjernice slobodnog softvera. Za takav smo softver našoj FTP arhivi dodali područja "contrib" i "non-free". Softver u tim direktorijima nije dio Debian sustava, iako je podešen za korištenje s Debianom. Ohrabrujemo proizvođače CD-a u čitanju licenci programskih paketa iz tog direktorija kako bi odlučili mogu li na svojim CD-ima distribuirati taj softver. Dakle, premda neslobodni softver nije dio Debiana, podržavamo njegovo korištenje i nudimo infrastrukturu (kao što je naš sustav praćenja bugova i mailing liste) za neslobodne programske pakete.


Debianove smjernice slobodnog softvera (DFSG)

 1. Slobodna redistribucija

  Licenca dijela Debiana ne smije ograničavati bilo koju stranku u prodaji ili poklanjanju softvera kao dijela zbirne softverske distribucije koja sadrži programe iz nekoliko različitih izvora. Licenca ne smije zahtijevati tantijeme ili drugu naplatu za takvu prodaju.

 2. Izvorni kôd

  Program mora sadržavati izvorni kôd i mora dopuštati distribuciju u izvornom kôdu kao i kompajliranom obliku.

 3. Izvedena djela

  Licenca mora dopuštati promjene i izvedena djela, i mora dopuštati njihovu distribuciju pod istovjetnim uvjetima licence izvornog programa.

 4. Cjelovitost autorovog izvornog kôda

  Licenca može ograničavati distribuciju izvornog kôda u promijenjenom obliku samo ako licenca dopušta distribuciju "datoteka-zakrpi" zajedno s izvornim kôdom u svrhu mijenjanja programa pri izgradnji. Licenca mora izravno dozvoliti distribuciju softvera izgrađenog iz promijenjenog izvornog kôda. Licenca smije od izvedenih djela zahtijevati da nose ime ili broj verzije različite od izvornog programa. (Ovo je kompromis. Debian grupa ohrabruje sve autore u neograničavanju mijenjanja svih datoteka, bile one izvorne ili izvršne.)

 5. Nikakva diskriminacija protiv osoba ili grupa

  Licenca ne smije diskriminirati protiv nijedne osobe ili grupe osoba.

 6. Nikakva diskriminacija protiv polja primjene

  Licenca ne smije nikoga ograničavati u korištenju programa u određenom polju primjene. Na primjer, ne smije zabranjivati korištenje programa u poduzeću ili za genetička istraživanja.

 7. Distribucija licence

  Prava vezana za program moraju vrijediti za sve kojima je program distribuiran bez potrebe za dobivanjem dodatne licence za te stranke.

 8. Licenca ne smije biti posebna za Debian

  Prava vezana za program ne smiju ovisiti o tome je li program dio Debian sustava. Ako se program izvuče iz Debiana i koristi ili distribuira bez Debiana, ali inače pod uvjetima licence programa, sve stranke kojima je program redistribuiran moraju imati ista prava kao ona zajamčena zajednički s Debian sustavom.

 9. License ne smije zagađivati druge programe

  Licenca ne smije ograničavati druge programe koji se distribuiraju zajedno s licenciranim softverom. Na primjer, licenca ne smije zahtijevati da svi ostali programi distribuirani na istom mediju budu slobodan softver.

 10. Primjeri licenca

  "GPL", "BSD" i "Artistic" licence su primjeri licenca koje smatramo "slobodnima".

Koncept izražavanja našeg "društvenog ugovora sa zajednicom slobodnog softvera" je predložio Ean Schuessler. Ovaj dokument je skicirao Bruce Perens, drugi razvijatelji Debiana su ga nadopunili tokom jednomjesečne e-mail konferencije u lipnju 1997., i prihvatili kao javno izraženo načelo Debian Projekta.

Bruce Perens je poslije iz Debianovih smjernica slobodnog softvera uklonio tekst specifičan za Debian kako bi napravio “The Open Source Definition”.

Na temelju ovog dokumenta organizacije mogu izvoditi i izgrađivati druge dokumente. Ako to učinite, zahvalite Debian projektu.