NB: Originalen er nyere enn denne oversettelsen.

Debians sosiale kontrakt, versjon 1.0

Versjon 1.0 ble vedtatt 5. juli 1997. Den er erstattet av versjon 1.1 som ble vedtatt 26. april 2004.

Debian, produsentene av Debian GNU/Linux systemet, har forfattet Debians sosiale kontrakt. Debians retningslinjer for fri programvare (DFSG)-delen av kontrakten, opprinnelig skrevet som et samling av forpliktelser vi er enige om å opprettholde, har blitt tatt i bruk av det frie programvare-miljøet som grunnlag for en Open Source Definition (åpen kildekode definisjon).


"Sosial kontrakt" med brukere av fri programvare

 1. Debian skal forbli 100% fri programvare

  Vi lover å beholde Debian GNU/Linux distribusjonen fullt og helt som fri programvare. Fordi det fins mange definisjoner av fri programvare, inkluderer vi veiledningene vi bruker for å fastslå om programvare er "fri" nedenfor. Vi vil støtte de av brukerne våre som utvikler og kjører ufri programvare på Debian, men vil aldri gjøre systemet avhengig av et stykke ufri programvare.

 2. Vi vil gi tilbake til utviklere og brukere av fri programvare

  Når vi skriver nye deler til Debian-systemet, vil vi utgi dem med en fri lisens. Vi vil lage det beste systemet vi kan slik at fri programvare får vid utbredelse og bruk. Vi vil gi tilbake feilrettelser, forbedringer, ønsker fra brukere, osv. til "oppstrøms"-forfattere av programvare som brukes i systemet vårt.

 3. Vi vil ikke skjule problemene våre

  Vi vil holde hele feilrapport-databasen vår åpen for offentlig innsyn til enhver tid. Rapporter som brukere sender elektronisk vil med en gang bli synlig for andre.

 4. Vi prioriterer våre brukere og fri programvare

  Vi vil bli styrt av behovet fra brukerne våre og kravene fra fellesskapet rundt fri programvare. Vi plasserer deres interesser først blant prioritetene våre. Vi vil støtte behovet fra våre brukerene for operasjon i mange forskjellige datamiljøer. Vi vil ikke invende mot komersiell programvare som er planlagt for å kunne brukes på Debian-systemer, og vi vil tillate andre å lage videreutviklede distribusjoner som inneholder både Debian og kommersiell programvare, uten noen avgift fra oss. For å støtte disse målene, vil vi sørge for et fullstending system bygd på 100% fri programvare av høy kvalitet, uten rettslige restriksjoner som forhindrer slik bruk.

 5. Programmer som ikke møter våre standarder for fri programvare

  Vi erkjenner at noen av brukerne våre har behov for bruk av programmer som ikke er i samsvar med Debians veiledninger for fri programvare. Vi har laget "contrib" og "non-free" områder i FTP-arkivet vårt for slik programvare. Programvaren i disse katalogene er ikke del av Debian-systemet, selv om den har blitt kongfigurert for bruk sammen med Debian. Vi oppfordrer cd-produsenter til å lese lisensene for program-pakker i disse katalogene og bestemme om de kan distribuere den programvaren på cd-ene sine. Derfor, selv om "non-free" (ufri) programvare ikke er del av Debian, støtter vi dets bruk, og vi tilbyr infrastruktur (slik som feilrapport-systemet og epost-listene) for ufrie program-pakker.Debians retningslinjer for fri programvare (DFSG)

 1. Fri videreformidling

  Lisensen for en Debian-komponent kan ikke forhindre noe parti fra å selge eller gi bort programvaren som en del av en samlet programvaredistribusjon som inneholder programmer fra flere forskjellige kilder. Lisensen kan ikke kreve avgift eller annen betaling for slikt salg.

 2. Kildekode

  Programmet må inkludere kildekode, og må tillate distribusjon i form av kildekode såvel som kompilert form.

 3. Avledede verk

  Lisensen må tillate modifikasjoner og avledede verk, og må tillate disse å bli distribuert under de samme betingelsene som lisensen for den orginale programvaren.

 4. Integritet av forfatters kildekode

  Lisensen kan begrense utbredning av modifisert kildekode bare om lisensen tillater distribusjon av patch-filer (plasterfiler) sammen med kildekoden, med formål å modifisere programmet når det bygges. Lisensen må i klartekst tillate utbredning av programvare bygd fra modifisert kildekode. Lisensen kan kreve at avledede verk tar et annet navn eller versjonsnummer fra den orginale programvaren. (Dette er et kompromiss. Debian-gruppen oppfordrer alle forfattere til å ikke begrense noen filer, kildekoder eller binære filer, fra å bli endret.)

 5. Ingen diskriminisjon mot personer eller grupper

  Lisensen kan ikke diskriminere mot personer eller grupper av personer.

 6. Ingen diskriminisjon av bruksområder

  Lisensen kan ikke begrense noen fra å bruke programmet i et særskilt arbeidsfelt. For eksempel, den kan ikke begrense programmet fra komersiellt bruk, eller fra bruk i genetisk forskning.

 7. Utbredning av lisens

  Rettighetene forbundet med programmet må gis til alle som har mottatt programmet, uten behov for å anvende ekstra lisenser for disse brukerne.

 8. Lisensen kan ikke være særskilt for Debian

  Rettighetene forbundet med programmet må ikke betinge at programmet er en del av Debian-systemet. Dersom programmet er tatt ut av Debian og distribuert på egen hånd uten Debian, men forøvrig i samsvar med programmets lisens, skal alle mottakere av programmet ha de samme rettigheter som er gitt når programmet distribueres sammen med Debian.

 9. Lisensen kan ikke smitte annen programvare

  Lisensen kan ikke plassere restriksjoner på annen programvare som er distribuert sammen med det programmet lisensen dekker. For eksempel kan ikke lisensen insistere på at all annen programvare på samme medium må være fri programvare.

 10. Lisenseksempler

  Lisensene GPL, BSD, og Artistic er eksempler på lisenser som vi anser som fri.

Ideen om å skrive ned en sosial kontrakt med fri programvare-fellesskapet, ble foreslått av Ean Schuessler. Bruce Perens skrev det første utkastet til dette dokumentet, og endret det ved hjelp av kommentarer fra Debians utviklere i løpet av en månedslang epost-konferanse i juni 1997. Det ble så akseptert som Debian-projektets offentlige retningslinjer.

Senere fjernet Bruce Perens særskilte Debian-referanser fra Debians Debians retningslinjer for fri programvare og forfattet The Open Source Definition (Definisjon av åpen kildekode).

Andre organisasjoner kan avlede fra og bygge på dette dokumentet. Vi ber om at du i så fall krediterer Debian-prosjektet.