Het Debian Sociale Contract, versie 1.0

Versie 1.0, bekrachtigd op 5 juli 5 1997.

Vervangen door Versie 1.1, bekrachtigd op 26 april 2004, en de huidige versie 1.2, bekrachtigd op 1 oktober 2022.

Debian, de makers van het Debian GNU/Linux-systeem, hebben het Debian Sociale Contract opgesteld. Het onderdeel Debian Vrije Software Richtlijnen (Debian Free Software Guidelines - DFSG) van het contract, dat oorspronkelijk was ontworpen als een reeks toezeggingen waaraan we ons zullen houden, is door de vrijesoftwaregemeenschap aangenomen als basis van de Open Source-definitie.


Het "Sociale Contract" met de Vrije Software Gemeenschap

 1. Debian zal 100% vrije software blijven

  We beloven dat de Debian GNU/Linux distributie volledig uit vrije software zal blijven bestaan. Omdat er veel definities van vrije software te geven zijn, nemen we de richtlijnen om te bepalen of software "vrij" is hieronder op in dit document. We zullen ondersteuning bieden aan gebruikers die niet-vrije software gebruiken en ontwikkelen, maar we zullen ervoor zorgen dat het systeem nooit afhankelijk wordt van niet-vrije software.

 2. We geven terug aan de vrije-software gemeenschap

  Wanneer we nieuwe delen van het Debian systeem schrijven, zullen we deze publiceren als vrije software. We zullen het beste systeem maken dat we kunnen, opdat vrije software wijd en zijd zal worden gedistribueerd en gebruikt. Oplossingen voor bugs, verbeteringen, verzoeken van gebruikers, enz., zullen we terugkoppelen naar de "bovenstroomse" auteurs van de software die we in ons systeem opnemen.

 3. We zullen problemen niet verbergen

  We zullen te allen tijde onze gehele database van bugrapporten openstellen voor publieke toegang. Rapporten die gebruikers insturen, zullen direct zichtbaar worden voor anderen.

 4. Onze prioriteiten liggen bij onze gebruikers en bij vrije software

  We zullen ons laten leiden door de behoeften van onze gebruikers en de vrije-software gemeenschap. We zullen hun belangen voorop stellen in onze prioriteiten. We zullen de behoefte van onze gebruikers aan computersystemen in allerlei verschillende omgevingen ondersteunen. We hebben geen bezwaar tegen commerciële software die bedoeld is om op Debian-systemen te draaien. We geven toestemming aan derden om distributies met toegevoegde waarde te ontwikkelen die gebruik maken van zowel Debian-software als commerciële software, zonder enige betaling aan ons. Om deze doelen te ondersteunen, zullen we een geïntegreerd systeem van 100% vrije software leveren, zonder enige wettelijke restrictie die een dergelijk gebruik van de software zou verhinderen.

 5. Programma's die niet aan onze standaarden van vrije software voldoen

  We erkennen dat sommige van onze gebruikers programma's nodig hebben die niet voldoen aan de Debian Richtlijnen voor Vrije Software. We hebben de gebieden "contrib" en "non-free" in ons FTP-archief voor zulke software aangemaakt. Hoewel deze software is geconfigureerd voor gebruik met Debian, is de software in deze gebieden geen deel van het Debian systeem. We raden cd-fabrikanten aan de licenties van de softwarepakketten in deze mappen te lezen om te zien of zij deze software op hun cd's mogen verspreiden. Dus, hoewel niet-vrije software geen deel uitmaakt van Debian, ondersteunen we wel het gebruik ervan en verzorgen we de infrastructuur (zoals het Bugvolgsysteem (Bug Tracking System) en de mailinglijsten) voor niet-vrije softwarepakketten.


De Debian Richtlijnen voor Vrije Software (Debian Free Software Guidelines - DFSG)

 1. Vrije herverdeling

  De licentie van een onderdeel van Debian mag niemand verbieden de software als een deel van een softwaredistributie met programma's van verschillende bronnen te verkopen of weg te geven. De licentie mag geen vergoedingen of andere vorm van betaling vereisen voor een dergelijke verkoop.

 2. Broncode

  Het programma moet de broncode omvatten en verspreiding van zowel de broncode als het programma in gecompileerde vorm moet toegestaan zijn.

 3. Afgeleide werken

  De licentie moet modificatie en afgeleide werken toestaan en moet toestaan dat deze worden verspreid onder dezelfde voorwaarden als de licentie van de originele software.

 4. Integriteit van de broncode van de auteur

  De licentie mag alleen restricties opleggen aan verspreiding van gewijzigde broncode als de licentie toestaat dat zogenaamde "patch bestanden", die het doel hebben het programma voor compilatie te wijzigen, samen met de broncode verspreid mogen worden. De licentie moet uitdrukkelijk toestaan dat software die van gewijzigde broncode is gemaakt, wordt verspreid. De licentie mag eisen dat afgeleide werken een andere naam of een ander versienummer dragen dan de originele software. (Dit is een compromis. De Debian groep moedigt alle auteurs aan om het wijzigen van bestanden, broncode, of gecompileerd, niet te verbieden.)

 5. Geen discriminatie van personen of groepen

  De licentie mag geen enkele persoon of groep van personen discrimineren.

 6. Geen onderscheid tussen gebruiksomgevingen

  De licentie mag het gebruik het programma in bepaalde gebruiksomgevingen niet inperken. Bijvoorbeeld, hij mag niet verbieden dat het programma in een zakelijke omgeving wordt gebruikt, of dat het voor genetisch onderzoek wordt ingezet.

 7. Verspreiding van de licentie

  De rechten die bij het programma horen moeten gelden voor iedereen aan wie het wordt verspreid, zonder dat die personen nog aan extra voorwaarden moet voldoen.

 8. De licentie mag niet specifiek voor Debian zijn

  De rechten die bij het programma horen mogen niet afhangen van het feit of het programma al dan niet deel uitmaakt van een Debian-systeem. Als het programma uit Debian wordt gehaald en wordt gebruikt of verspreid zonder Debian maar verder wel binnen de voorwaarden van de licentie, moet iedereen aan wie het programma wordt verspreid dezelfde rechten hebben als wanneer het programma deel is van een Debian-systeem.

 9. De licentie mag andere software niet besmetten

  De licentie mag geen voorwaarden opleggen aan andere software die samen met de gelicentieerde software wordt verspreid. Bijvoorbeeld, de licentie mag niet eisen dat alle andere programma's die op hetzelfde medium worden verspreid, vrije software moet zijn.

 10. Voorbeelden van licenties

  De licenties "GPL" (niet-officiële Nederlandse vertaling), de "BSD" en de "Artistic" zijn voorbeelden van licenties die wij als "vrij" beschouwen.

Het idee om ons "sociaal contract met de vrij-software gemeenschap" expliciet op te schrijven, is gesuggereerd door Ean Schuessler. Dit document is geschreven door Bruce Perens, is bijgeschaafd door de andere Debian-ontwikkelaars gedurende een e-mailconferentie van een maand in juni 1997 en is uiteindelijk aangenomen als het officiële beleid van het Debian Project.

Bruce Perens heeft later de Debian-specifieke delen van de Debian Richtlijnen voor Vrije Software verwijderd om de “Open Source Definitie” te maken.

Andere organisaties mogen documenten ontlenen aan dit document en/of erop voortbouwen. Vermeldt alstublieft het Debian-project als u dit doet.